PÅ DET JEVNE: De fleste europere holder høyere fart på veiene enn nordmenn.

Klart saktere enn andre:

Snittfarten på norske veier er 67 km/t

Bilene på norske veier kjører mye saktere enn biler i andre europeiske land. Samtidig er det langt færre dødsulykker på veiene i Norge enn ellers i Europa.

Publisert Sist oppdatert

I snitt går trafikken på det norske hovedveinettet i 66,9 kilometer i timen, viser en ny rapport Vista Analyse har laget på oppdrag for Opplysningsrådet for veitrafikken.

Langt bak

I rapporten er veitrafikken i Norge og kvaliteten på veinettet sammenlignet med 15 utvalgte europeiske land.

Blant de utvalgte landene har Norge den desidert laveste kjørehastigheten. Sveits, som har den nest laveste kjørehastigheten, har en snittfart på 82,4 kilometer i timen.

Samtidig har Norge langt færre dødsulykker enn de andre landene i undersøkelsen.

I 2020 var det 93 dødsfall på norske veier, som tilsvarer 17,3 dødsfall per én million innbyggere.

Polen har det høyeste antallet dødsfall i undersøkelsen, med 65,6 per én million innbyggere.

Viser til flere forhold

Norge har også hatt det største fallet i dødsulykker på veiene siden 2010, med en nedgang på 55 prosent.

Vista Analyse viser til en rapport fra forskerne Rune Elvik og Alena Katharina Høye ved Transportøkonomisk institutt. De mener at nedgangen i antall drepte og hardt skadde i trafikken kan forklares med lavere fart, veitiltak og sikrere biler.

(©NTB)