UENIGE OM LADING: Samferdselsminister Knut Arild Hareide (over) og Møller-sjef Ulf Tore Hekneby.
UENIGE OM LADING: Samferdselsminister Knut Arild Hareide (over) og Møller-sjef Ulf Tore Hekneby.

Norges største bilimportør med NTP-kritikk:

– Hareides manglende ladeplan bekymrer meg

Norges største bilimportør mener regjeringens gigantplan for samferdselspolitikken er altfor vag om lading. – Dette går ganske bra, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide til Motor.

Publisert Sist oppdatert

Fredag presenterte Hareide en 260 siders plan for de neste 12 årenes utbygging av landets samferdsel – med mange ord og enda flere kroner om hva som skal bygges.

Lading er omtalt i et eget avsnitt:

«Framover vil behovet for ladeinfrastruktur påvirkes av antall kjøretøy og hvilket ladebehov disse har. Batteriene og rekkevidden på nye elbiler blir for eksempel stadig bedre. Regjeringen legger til grunn at utviklingen av ladeinfrastruktur skal være markedsbasert, samtidig som Enova har en viktig rolle i å støtte investeringer i ladeinfrastruktur i de delene av landet der markedet ikke er modent nok».

Og dessuten i sammendraget:

«Regjeringen vil se etablering av alternativ drivstoffinfrastruktur og transportinfrastruktur i sammenheng, ved for eksempel å tilrettelegge for etablering av ladeinfrastruktur på rasteplasser og døgnhvileplasser».

– Vi hadde håpet at NTP i enda større grad skulle adressere de åpenbare utfordringene ladeetterslepet innebærer på kort sikt. Min frykt er at dette kan bli en snubletråd på vei mot 2025-målet, sier Ulf Tore Hekneby, adm. direktør i Harald A. Møller, selskapet som importerer blant annet Volkswagen, Skoda og Audi til Norge.

«Går godt»

Men statsråden mener at bilimportørene ikke har grunn til å klage.

– Hvorfor er formuleringene så vage om hva som trengs og hva som skal gjøres?

– Vi ser at utrullingen går ganske godt. Den utrullingen vi har gjennom Enova fungerer. Det viktige for oss er å se på utbyggingen utover i landet. Den siste oversikten fra Finnmark viser et nybilsalg på 49 prosent elbil der, da er det viktig at vi sikrer en utbygging som sørger for at vi leverer i tråd med nybilsalget. Det ansvaret kjenner jeg på, sier Hareide til Motor.

– Hva er det viktigste NTP sier om lading og ladeinfrastruktur?

– At vi skal fortsette den utviklingen vi har. Vi følger opp det Klimameldingen sier om dette. Vi ønsker markedsmessige føringer, men bruker virkemiddelapparatet. Når vi nå bygger ny infrastruktur, må vi legge til rette for at strukturen for lading legges til. Bygger vi nye veier, må vi ha rasteplasser med mulighet for energitilgang. Og det er nok det viktigste signalet vi gir her.

– Så isolert er det ikke noe taktskifte som er skissert i denne NTP'en?

– Nei, det er en utbygging som går ganske bra. Vi følger utviklingen, men jeg tror det er bra at vi lar markedet styre dette.

«Vektlegger ikke»

Møller-sjef Hekneby synes ikke regjeringen er tydelig nok:

– Nå har elbilgjennombruddet også kommet til distriktene, men ladeinfrastrukturen henger etter over store deler av landet. Det bør være en like naturlig oppgave for det offentlige å planlegge ladeinfrastruktur som det er å planlegge veibyggingen, særlig langs de viktigste transportkorridorene. Det bekymrer meg at regjeringen ikke synes å vektlegge viktigheten av konkrete grep for å sikre ladeinfrastrukturen på vei mot effektive og miljøvennlige transportløsninger, sier Hekneby i en pressemelding.

– Staten skal og bør ikke bygge denne infrastrukturen selv. Men Enova trenger tydeligere bestillinger, et sterkere mandat og mer midler i sitt arbeid med å legge til rette for at ladeaktørene kan satse i deler av landet hvor det enn så lenge ikke er kommersielt grunnlag for å investere i hurtigladestasjoner, mener Hekneby.