MINDRE TRIKK: Det har vært færre kollektivtrafikken, også på Ljabru-trikken opp Kongsveien i Oslo.

Virusinfisert reisemønster:

Halvparten reiste mindre kollektivt i 2020

Hele 46 prosent har reist mindre kollektivt, og 32 prosent har brukt beina mer for å komme seg til jobb og skole i pandemiåret, ifølge en ny NAF-undersøkelse.

Publisert

En av fem har brukt bilen mer, men like mange brukte bilen mindre enn de pleier i 2020. Størst er forskjellen blant kollektivbrukerne, der har hele 40 prosent av dem som pleier å kjøre buss og 53 prosent av dem som vanligvis bruker trikk eller T-bane valgt å reise med bil oftere.

999 personer svarte på undersøkelsen som TNS Kantar utførte for NAF i november-desember 2020.

Bare 2 prosent av befolkningen brukte kollektivtransport mer enn vanlig i 2020. Samtidig satte 10 prosent seg mer på sykkelen for å komme seg til jobb eller skole, og hele 32 prosent gikk oftere.

Også her er forskjellen størst blant kollektivbrukerne: 58 prosent av trikk- og banebrukerne tok beina fatt oftere enn vanlig.

Tall fra SSB i mars viste at antallet kollektivreiser i Norge falt med 265 millioner passasjerer, eller 38 prosent i 2020.

Store forskjeller

Trafikkbarometeret 2021, som utgis senere i år, viser store forskjeller mellom by og land.

Hele 56 prosent i storbyene har forandret hvordan de foretar sine daglige reiser i 2020, mens det kun gjelder 30 prosent i de minst sentrale delene av landet.

Forskjellene blir ekstra store når det kommer til spørsmålet om hva som vil skje etter pandemien. I alt 19 prosent tror at de vil jobbe mer hjemmefra etter pandemien, men dette tallet øker til 32 prosent i de mest sentrale strøkene.

På spørsmålet «Tror du koronasmitten vil endre transportmiddelvalget ditt på hverdagsreisen din når restriksjonene er opphevet igjen?» svarer 13 prosent ja, mens tallet øker til 21 prosent i de mest sentrale strøkene. 64 prosent svarer at de ikke vil endre valget av transportmiddel, mens 17 prosent svarer at de ikke har noe valg. (©NTB)