NYE REGLER: EU skjerper kravet til batteriprodusenter.

Nytt EU-vedtak:

Enighet om regler som gjør elbil­batterier grønnere

Et nytt EU-vedtak gjør at produsenter av batterier til elbiler vil måtte svare ut atskillig strengere rapporteringskrav om råvarebruk, produksjon og resirkulering.

Publisert

Vedtaket som ble gjort fredag, omfatter all batteriproduksjon, ikke bare til elbiler.

Målsettingen er å sikre et regelverk som dekker hele livsløpregnestykket for batterier – fra råvare-innhenting til resirkulering.

– Vi håper disse reglene kan blir en ny standard for hele det globale batterimarkedet, sier Achille Variati, en italiensk sosialdemokrat som har ledet forhandlingene om avtalen, til nyhetsnettstedet Euractiv.

Kritisk viktig

– Vi har blitt enige om tiltak som vil gjøre batteriene velfunksjonerende, tryggere og lettere å skifte ut. Målet er å bygge en mer robust resirkuleringsindustri i Europa, særlig for lithium, og samtidig gjøre dette til en konkurransedyktig industriell sektor. Det er kritisk viktig for å sikre Europas energitransformasjon, sier han.

Den nye loven vil stille krav til produsenten om å kunne dokumentere effekter og ressursbruk gjennom hele næringskjeden, om alt fra vannforurensning til arbeiderrettigheter.

Og ikke minst: produsenten må kunne presentere tiltak for å redusere uønskede effekter av batteriproduksjonen.

Må rapportere

Produsentene må rapportere hver minste detalj av karbonavtrykket fra juli 2024, og de har ytterligere tre år før det kommer en grense for CO2-utslipp som EU skal fastsette.

Den nye loven vil gjøre det umulig å importere batterier fra regioner som kullbasert energi i produksjonen, eller som driver fabrikkene uten tilfredsstillende arbeidstaker-rettigheter.

Vedtaket må videre gjennom EU-mølla med godkjennelse i både parlamentet og rådet før det trer i kraft.