FOR HØY FART: Høyere fart betyr høyere risiko for alvorlige utfall ved en ulykke.

Ny undersøkelse:

20 prosent av oss bryter farts­grenser med vitende og vilje

Mange kjører alltid for fort, og et klart flertall av norske bilister har brutt fartsgrensen. 

Publisert

En undersøkelse utført av YouGov på vegne av Volvo og Trygg Trafikk viser at sju av ti sier de har kjørt over fartsgrensen, og to av ti sier de ofte eller alltid kjører for fort.

– Skiltet fartsgrense er den høyeste tillatte hastigheten på veien, men ofte må man kjøre saktere på grunn av vær, føre eller andre forhold. Likevel er det åpenbart mange som mener at det er greit å bryte fartsgrensen. Dette er problematisk, sier Tanja Loftsgarden, fagdirektør i Trygg Trafikk, i en pressemelding.

I fjor mistet 113 mennesker livet på norske veier, og ifølge Trygg Trafikk er høy fart en sentral årsak til ulykkene.

Synes det er greit

Til sammen 22 personer mistet livet i trafikken i januar, februar og mars i 2024. Det er ni flere enn i fjor, og det høyeste antallet siden 2020, da 24 personer omkom i samme periode.

En av tre i undersøkelsen mener det er greit å kjøre fem til ti kilometer i timen over fartsgrensen.

– Dersom bilens hastighet øker med ti prosent, øker kollisjonsenergien som fører og passasjerer må beskyttes mot, med hele 25 prosent. Fartsgrensene er satt for å beskytte mennesker, og det er alvorlig at mange velger å ikke forholde seg til dem, sier Erik Trosby, kommunikasjonssjef i Volvo Cars Norge.

Uoppmerksom

Undersøkelsen viser at halvparten (49 prosent) av dem som oppgir å ha kjørt for fort, sier det skjedde fordi de ikke var oppmerksom på fartsgrensen. Et nytt EU-direktiv skal ta tak i problemstillingen. Fra og med juli 2024 skal alle nye biler ha en teknologi som varsler sjåføren dersom fartsgrensen brytes.

Intelligent Speed Assistance, som systemet kalles, finnes allerede i mange nye biler på det norske markedet. 

Ifølge undersøkelsen har 25 prosent av sjåførene hørt om den nye teknologien, og omtrent halvparten sier de er positive til at teknologien innføres. Funksjonen kan slås av manuelt hver gang man kjører, og 27 prosent mener de sannsynligvis vil slå den av.