DØMTE BRUKTBILSELGER: Tingrettsdommer Torbjørn Fjeldstad og de to meddommerne Roar Hanke Andreassen og Monica Knudsen har fradømt Sven Jarle Knoll retten til å drive næring for resten av livet. Foto: Geir Røed
DØMTE BRUKTBILSELGER: Tingrettsdommer Torbjørn Fjeldstad og de to meddommerne Roar Hanke Andreassen og Monica Knudsen har fradømt Sven Jarle Knoll retten til å drive næring for resten av livet. Foto: Geir Røed

Bruktbilselger dømt til fengsel i tre år og to måneder:

Fradømt retten til å selge biler for alltid

Den 52 år gamle bruktbilselgeren Sven Jarle Knoll fra Fredrikstad er dømt til ubetinget fengsel i tre år og to måneder for omfattende bedragerier mot kundene sine. Bruktbilselgeren er også fradømt retten til å drive næringsvirksomhet for resten av livet.

Publisert Sist oppdatert

OBS: Denne er saken er oppdatert med informasjon om at Knoll ikke ble dømt på samtlige punkter. Motor beklager feilen i den opprinnelige saken.

Oppdatering april 2021: I en ankesak i Borgarting lagmannsrett vinteren 2021 ble Knoll frikjent på alle punkter som han ble dømt for i en tingrettsdom i 2019. Du kan lese saken om frifinnelsen her. Et par uker senere trakk politiet en allerede utferdiget tiltale for påstått nye forhold. En dom fra 2015 på fire års fengsel for omfattende skattesvik og grov økonomisk utroskap er imidlertid rettskraftig.

– Han har systematisk villedet et stort antall kunder og kynisk misbrukt deres tillit. Han er derfor uskikket til å drive selvstendig næringsvirksomhet. Samfunnet bør vernes mot ham, skriver Fredrikstad tingrett i dommen mot bruktbilselgeren.

Dommen falt og ble forkynt Knoll tirsdag.

Bruktbilselgeren sto tiltalt i en omfattende straffesak tidligere i mars. Nå er han dømt for 35 av 43 forhold som påtalemyndigheten opprinnelig anklaget ham for.

Bruktbilselgerens forsvarer, advokat Ann Helen Aarø, skriver i en kort sms til Motor at «dommen er feil og vil bli anket».

35 bedragerier og underslag

Han er dømt for 33 bedragerier, hvorav tre grove bedragerier, samt to tilfeller av underslag mot kundene sine.

I de aller fleste tilfellene har han kjøpt opp biler for videresalg uten å betale de opprinnelige eierne.

Aktor frafalt seks tiltalepunkter underveis i rettssaken, og retten frifant Knoll på ytterligere to punkter. På det ene av disse ble han riktignok dømt til å betale erstatning til kunden.

Tingretten finner ingen formildende omstendigheter.

– Tiltalte har nokså systematisk spekulert i at kundene har gitt opp eller ikke har ressurser til å forfølge kravene, heter det i den enstemmige dommen.

Les også: Blakk bilselger hevder han er god for 20 millioner

Bruktbilselgeren er dømt til ubetinget fengsel i tre år og to måneder. Fengselsstraffen inkluderer en betinget dom fra 2015, da han ble dømt for lignende forhold.

I tillegg er han dømt til å betale ca. 900 000 kroner i erstatning til 26 kunder.

Han er også for alltid fradømt retten til å være daglig leder, inneha en ledende stilling eller være styremedlem i et selskap.

– «For alltid» betyr i denne sammenhengen for alltid, opplyser tingrettsdommer Torbjørn Fjeldstad til Motor.

Ifølge Brønnøysundregistrene driver Knoll fortsatt de tre selskapene han nå er straffedømt for å ha drevet bilhandel gjennom: Autopris, Fredriksborg Invest og Fredriksborg Handel.

Dømt for tredje gang

Dette er tredje gang bruktbilselgeren er dømt for økonomisk kriminalitet.

I 2015 ble han dømt til fire års fengsel for omfattende skattesvik og grov økonomisk utroskap. To år ble gjort ubetinget.

Denne fengselsstraffen er fortsatt ikke sonet fordi bruktbilselgeren har krevd utsettelse av soningen.

Dette behandles nå av Høyesterett, som vil avsi dom i midten av april.

I den ferske dommen fra Fredrikstad tingrett kommer det frem at Knoll ble dømt for lignende forhold i Moss tingrett i 1996.

Les også: Hans Henning stolte på bruktbilselgeren

Ville pågripe

En måned før rettssaken i vinter besluttet politiet å gå til pågripelse og varetektsfengsling av bruktbilselgeren fordi han ifølge politiet fortsatt drev bruktbilhandel. Pågripelsen ble imidlertid frafalt da forsvareren opplyste at han ikke drev med bilsalg lenger.

Under rettssaken forsikret Knoll det samme – at han ikke drev med bruktbilsalg.

Så sent som torsdag i forrige uke skal han ha kjøpt bruktbil av et NAF-medlem, ifølge en klagesak som kom inn til NAF.

– Det kan dermed se ut som at Knoll fortsetter butikken sin, skriver Vigdis Svennungsen, leder i NAF Advokat til Motor.

Identifiserer

Motor har det siste året skrevet flere artikler om bruktbilselgeren etter at han er politianmeldt av svært mange kunder. Både Forbrukerrådet og NAF har dessuten mottatt mange klagesaker.

I de siste artiklene, publisert før og under rettssaken, har mannen vært anonymisert av hensyn til hans mindreårige barn.

Etter den siste dommen har Motor valgt å endre denne praksisen, av to hovedgrunner – nemlig at det er viktig for almenheten å vite hvem den domfelte er, særlig når han stadig har solgt biler, og fordi anonymisering kan kaste mistanke på andre, uskyldige bruktbilhandlere i regionen.