SOMMERFAVORITT: Opel Ampera-e
SOMMERFAVORITT: Opel Ampera-e

Opel Ampera-e:

Vinter og sommer blir som natt og dag

Ampera-e slo WLTP med størst avstand av alle og kom 512 kilometer i rekkeviddetesten.

Rekkeviddetesten

Motor og NAF har testet rekkevidde og ladeegenskapene på 29 av de mest populære elbilene på markedet.

Bilene kjørte fra sentrum av Oslo, via Hadeland og opp E6 i Gudbrandsdalen til de var tomme for strøm.

Dagen etter ble bilene tatt til ladetest på Ionity-stasjonen på Dal i Viken

Opel Ampera-e er Europa-versjonen av Chevrolet Bolt, som ble utviklet i hovedsak for det oftest sommerlige California for å tilfredsstille utslippskravene der. Og ved sommertemperaturer imponerer rekkevidden til Ampera-e.

Dessverre bruker den for mye tid ved ladestasjonen.

Modellnavn: Opel Ampera Premium

Oppgitt WLTP-rekkevidde: 423 km.

Dekkdimensjon testmodell: 215/50R17

Så langt kom vi:

Opel Ampera-e har en oppgitt rekkevidde på 423 km. Vi kom hele 512,1 km Det er 21,1 prosent bedre enn WLTP-verdien.

Etter 441 km og ved 15 prosent gjenværende batterikapasitet ble batterisøylen oransje i stedet for grønn.

Etter 469 km og 10 prosent gjenværende batterikapasitet kom varselet «Handling kreves. Lad batteriet snart» .

Etter en regenerering ned til Ringebu kom dette varselet tilbake også etter 497 km. Etter 499 km og cirka 5 prosent batterikapasitet begynte den siste stolpen på batterisøylen å blinke. Det kom også opp varsel om at fremdriften var i ferd med å svekkes.

Føreren stoppet deretter for å lade på Kvam etter å ha kjørt i alt 512,1 km.

Reell rekkevidde: 512,1 km.

Gjennomsnittsfart: 64 km/t

Med bistand fra TrackSys hadde vi GPS-trackere installert i hver bil for å monitorere bilenes posisjon og hastighet fra start til siste stopp. Tracksys er et av Norges ledende selskap på elektronisk kjørebok og flåtestyring.

Slik ladet den:

Oppgitt maksimal ladeeffekt er 50 kW, og det skal den ha – der innfrir den – i hvert fall en stund. Ved ankomst til ladestolpen hadde Ampera-e 6 prosent rest.

Den ladet helt jevnt med 50 til 52 prosent kapasitet fra 10 prosent til den oppnådde 35, og nådde til og med en topp på 54 kW ved 40 prosent. Så falt effekten brått til halvparten – 27 kW og lå konstant på den effekten til 70 prosent, deretter 25 kW til batteriet nådde 80 prosent.

Dermed tok det lang tid å lade batteripakken på 60 kWt – over en time og 20 minutter.

«Gjettometeret» viste 399 km ved 80 prosent.

Ladetid 7-80 prosent: 1 t. 24 min. 25 sek.

Energimengde levert: 49,4 kWt

Importørens kommentar:

- Ampera-e leverer som forventet i testen – helt siden introduksjonen har vi opplevd at kundene har opplevd svært lang rekkevidde store deler av året. Det er også viktig å påpeke at den store forskjellen mellom vinter og sommer nok var et resultat av at kjøringen på vintertesten startet med kald bil og batteri, noe eierne nok sjelden gjør på vinteren. Som for de fleste elbiler, lader de fleste sin Ampera-e hjemme – og ikke primært baserer seg på hurtiglading, sier Stein Pettersen i Opel Norge.

Generelt:

Vår rekkeviddetest er ingen vitenskapelig undersøkelse, men skiller seg fra andre målinger på ett viktig punkt: Alle bilene i testen kjøres samme rute, i omtrent samme fart (på fartsgrensen) og under samme værforhold. Det gir grunnlag for å konkludere om hvilke modeller som leverer over eller under oppgitt WLTP.

Alle bilene ble kjørt fra Vulkan P-hus i Oslo, deretter en rundtur i sentrum før bilene gikk nordover på riksvei 4 via Lygna, til Gjøvik og inn på E6-en før Lillehammer. Deretter ble de kjørt nordover på E6 til Dombås og Hjerkinn, der de svingte øst mot Folldal på rv29 og så sørover på rv27 mot Ringebu igjen.

Kjøringen foregikk under optimale forhold, med sol og vindstille. Temperaturen ved start var 16 grader, på Lillehammer var det 19 grader kl. 13, mens det var drøyt 15 grader på Hjerkinn kl. 18.00.

Bilene hadde ikke forvarmet batteri. Alle bilene ble kjørt til 0 km rest på batteriet, mens bilene vi ikke har hatt i test tidligere ble kjørt fullstendig tomme slik at vi kunne se hvordan de oppfører seg de siste kilometerne. (Dette gjelder ikke Ampera-e).