FLERE OG RASKERE: Sommerens stresstest viste at ladenettverket må bli bedre, sier Nils Sødal i NAF.

Elbilfolket tilbake fra sommerferie:

En av tre elbilister kom til en defekt ladestolpe

Ladere som ikke virker er, sammen med mangel på ladestolper, skapte utfordringer for elbilister på ferie i Norge i sommer.

Publisert Sist oppdatert

En NAF-undersøkelse etter en sommer hvor mange valgte bilferie hjemme i Norge, viser at 12 prosent av disse kjørte elektrisk.

– Dette stemmer overens med andelen elbiler. Så elbil har definitivt blitt en feriebil også, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Har du opplevd ladekø i sommer?

Nei49 %
Ja, på ordinære ladestasjoner37 %
Ja, på Teslas ladestasjoner10 %
Vet ikke5 %

Kilde: Norstat, for NAF

Bedre rekkevidde og større elbiler gjør at flere tar langturen med elbil. Men helt problemfritt er det ikke.

Lading er en utfordring. Både antall ladepunkter og defekte ladere har ført til utfordringer i sommer, viser undersøkelsen.

Bilferien over lengre avstander blir litt annerledes med elbil enn med konvensjonell bil. Nær fire av ti opplevde ladekøer på hurtigladerne i sommer.

– Når så mange opplever ladekø på turen, bekrefter sommerens stresstest av ladenettverket behovet for flere og raskere ladere langs norske veier, mener Sødal.

Mindre kø hos Tesla

Tesla-eiere har fordelene både av lang rekkevidde og av at de har muligheten for å lade på Teslas eget, dedikerte nettverk.

Tesla har 63 Supercharger-stasjoner med til sammen 856 ladestolper i Norge. Ifølge undersøkelsen oppgir én av ti Tesla-eiere å ha opplevd kø på Teslas superchargere.

Kommunikasjonssjef i Tesla i Norge, Even Sandvold Roland, mener stresstesten fra i sommer er bestått.

– I perioden juni til august fikk 95,9 prosent av de som ankom en supercharger, startet lading i løpet av to minutter, sier Sandvold Roland.

– Og i den mest trafikkerte måneden, juli, fikk 98,3 prosent igangsatt lading innen det var gått ti minutter.

For mange defekte ladere

Det blir ikke mindre kø av at ladestolpene altfor ofte ikke virker. Undersøkelsen som Norstat har utført for NAF, viser at mange hurtigladere er ute av drift. 36 prosent av de spurte svarer at de opplevde dette.

– Dette er en utfordring for elbilistene. Noe av tryggheten forsvinner når man kommer frem til der man skal fylle batteriene og så er laderen defekt, sier Nils Sødal.

– Det er litt krise om man ikke har strøm nok til å komme seg til neste lader, fortsetter han.

Hvilke tiltak vil i størst grad forbedre din opplevelse av å kjøre på langtur med elbil? (Flere svar mulig)

Flere hurtigladere langs veiene72 %
Flere destinasjonsladere ved hoteller, severdigheter og andre steder man stopper lenge50 %
Økt effekt på laderne som er tilgjengelig43 %
Bedre skilting til ladestasjonene32 %
Lavere ladepriser34 %
Kortere ladetid på egen elbil (at den kan ta imot strøm raskere)38 %
Lengre rekkevidde på min egen elbil56 %
Ingen av disse/vet ikke6 %

PS: 3,3 svar i snitt per respondent.

Har du opplevd noe av følgende på ladestasjoner i sommer? (flere svar mulig)

Ladere ute av drift36 %
Biler som blir stående for lenge på laderen25 %
Problemer med app, ladebrikke, SMS-betaling som gjør at du ikke får ladet20 %
Mangelfull informasjon om ladere tilgjengelig16 %
Sniking i køen9 %
Annet, noter:2 %
Ingen av disse48 %

PS: 1,54 svar i snitt per respondent.