LITT KORTERE: Hyundai KONA electric har en offisiell rekkevidde på 449 km, etter at det ble avdekket feil i testprosedyrene.
LITT KORTERE: Hyundai KONA electric har en offisiell rekkevidde på 449 km, etter at det ble avdekket feil i testprosedyrene.

Feil i målingen:

Må justere ned Konas rekkevidde

Dagen etter at Kia varslet korrigert rekkevidde for e-Niro kommer Hyundai med samme beskjed for sin KONA electric. Rekkevidden er 33 km kortere enn først oppgitt.

Publisert Sist oppdatert

«Under testingen av Hyundai KONA electric benyttet den uavhengige organisasjonen som førte tilsyn med testene en ukorrekt målemetode, og godkjente i etterkant rekkevidden. Dette har ført til at Hyundai KONA electric har fått for lang rekkevidde i WLTP-testen, da for lave snitthastigheter ga for lavt energiforbruk», heter det i en pressemelding fra Hyundai.

Rekkevidden korrigeres for Hyundai KONA electric med 64 kWt-batteripakke fra 482 kilometer til 449 kilometer etter WLTP.

I går ble rekkevidden til Kia e-Niro korrigert fra 485 til 452 km.

«Unøyaktigheten i rekkevidden ble avdekket på bakgrunn av Hyundais interne arbeid med typegodkjenninger, og situasjonen følges tett for å avdekke hele bildet og hvordan dette kunne skje. Hyundai ser alvorlig på at det offisielt godkjente rekkeviddetallet for KONA electric må endres. Ingen andre kjøretøyer fra Hyundai er omfattet av feilen», heter det fra Hyundai.

Som samtidig påpeker at tester i reelle kjøresituasjoner har vist at 482 km rekkevidde har vært oppnåelig med KONA electric…

Les også: Vår første prøvekjøring med Hyundai KONA electric