OFTERE FEIL: Ifølge statistikk fra svenske Länsförsäkringar, har bobiler en to ganger så høy maskinskadefrekvens som personbiler.

Fersk forsikringsrapport:

Bobiler går dobbelt så ofte i stykker som personbiler

Den største bilforsikreren i Sverige har i en undersøkelse funnet en skadefrekvens for bobiler på 3,4 per 100 kjøretøy — mot 1,7 for personbiler.

Publisert

Den såkalte skadefrekvensen indikerer antall feil per hundre kjøretøy som rapporteres inn til forsikringsselskapene i Länsförsäkringars (LF) nettverk i løpet av ett år.

Etter å ha undersøkt skadene som ble meldt inn i løpet av 2018, konstaterer selskapet en skadefrekvens på 3,4 prosent.

Mest elektronikk

Det er særlig elektroniske komponenter som trekker feilprosenten opp; de utgjør hele 30 prosent av de rapporterte feilene. Tilsvarende andel for personbiler er 14 prosent.

Systemene som oftest svikter er instrumentene og de elektroniske komfortsystemene.

I undersøkelsen kostet en reparasjon på maskinskade for en bobil i gjennomsnitt 21.000 kroner. Det er verdt å minne om at det svenske kostnadsnivået gjennomgående er lavere enn det norske.

Også skader på motor, girkasse og drivverk skjer hyppigere enn på personbiler og også enn på varebiler.

Høy vekt øker risikoen

LF understreker at bobiler generelt sett kjøres med betydelig høyere vekt, noe det ikke er unaturlig å anta påvirker resultatene i undersøkelsen.

I tillegg til den høyere skadefrekvensen per 100 biler per år, konstateres det at kjørelengden mellom skadene også er betydelig kortere enn for personbiler – i gjennomsnitt 44.000 kilometer, mot 79.000 kilometer for personbiler.

Dessuten kjøres bobiler vesentlig færre kilometer per år enn personbiler. En konsekvens kan være at det er flere tilfeller der garantitiden er utløpt når en skade inntreffer.

Fiat dominerer

Dette vil gjøre at flere feil vises i LFs statistikk, både hva angår skadefrekvens og gjennomsnittlig kjørelengde før skade. Sistnevnte fordi flere skader som inntreffer ved lav kjørelengde vil vises i statistikken, presiserer forsikringsselskapet.

I motsetning til oversikten over feil på personbiler, brytes ikke bobiloversikten ned på merke. Flertallet av bobilene som omfattes av undersøkelsen er basert på varebiler bygget av Fiat, oftest med 2,3- og 3,0-liters Fiat dieselmotor.