UTSLIPPSDEBATT: KrF-nestleder Ingelin Noresjø og programkomiteens leder Erik Lunde under lanseringen av programutkastet i november.
UTSLIPPSDEBATT: KrF-nestleder Ingelin Noresjø og programkomiteens leder Erik Lunde under lanseringen av programutkastet i november.

«Ikke bare et fromt ønske»:

KrF diskuterer forbud mot bensin- og dieselbiler

KrF vil programfeste at hele transportsektoren bør være utslippsfri i 2030. Betyr det et forbud mot bensin- og dieselbiler? Lederen av programkomitéen holder åpent for at det tas inn en formulering om forbud.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringspartiet KrF vil stramme skruen for å få ytterligere fart på utslippskuttene:

I første versjon av utkast til det nye partiprogrammet heter det at «hele transportsektoren bør være utslippsfri/karbonnøytral i 2030».

– Punktet er utformet som en målsetting, og ikke som et forbud, sier Hans Fredrik Grøvan, KrF transportpolitiske talsmann, til Motor.

Men det er klare signaler om at krefter i partiet ønsker langt kraftigere formuleringer enn vage målsettinger.

«Det finnes absolutt dem i partiet som ønsker forbud mot bensin- og dieselbiler»

Erik Lunde, leder programkomitéen KrF

«Kan godt komme forbud»

Erik Lunde, som leder programkomitéen, sier det slik til Motor:

– Det er en målsetting, men dette er ikke bare et fromt ønske. Vi må se på summen av tiltakene, og vi mener at summen av vår politikk vil ta oss til dette målet. Det er en målsetting vi har en klar ambisjon om å nå, og vi er villige til å bruke virkemidler.

– Også forbud?

– Diskusjonen om dette er høyst tilstedeværende. Det kan godt være forbud kommer inn som en formulering i programprosessen. Det finnes absolutt dem i partiet som ønsker forbud, og jeg blir ikke overrasket om den formuleringen kommer inn.

– Hva tenker du om den formuleringen?

– Jeg er ikke fremmed for å ta i bruk sterkere virkemidler.

Debatten internt i KrF går samtidig som den svenske Volvo-sjefen Håkan Samuelsson har hatt til orde for et forbud mot bensin- og dieselbiler – fremfor å pøse på med insentiver.

– Interessant

Partikollega og samferdselsminister Knut Arild Hareide sier det slik:

– Vi har ført en veldig tydelig insentivpolitikk. På et tidspunkt vil det bli enklere og enklere med en forbudslinje. Det er interessant at Volvo-sjefen sier som han gjør nå. Men jeg forholder til ambisjonen vi har nå om 2025-målet.

– Oppfatter du programteksten som radikal?

– Det er vanskelig å si hvordan dette blir 10 år fram. Vi ligger godt i rute mot 2025-målet for nybilsalget. Men vi har et bruktbilmarked som er krevende med tanke på et slik 2030-mål. Og det er litt vanskelig å se for seg hvordan det skal gjøres for tungtransport, sier han til Motor.

Forsiktigere Venstre

Regjeringskollega Venstre har en langt forsiktigere målsetting i sitt første programutkast:

«Vi vil halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030 sammenlignet med 2005».

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, som leder programkomitéen, presenterte versjon to av programteksten torsdag – med samme formulering.

«Et arbeidsuhell»

NAF er meget kritisk til at et av regjeringspartiene vurderer forbud mot biler med forbrenningsmotor.

– Dette er klimapolitikk uten virkelighetsforankring, og hvis dette gjennomføres kommer det til å skape et bilopprør. Dette må være et arbeidsuhell som KrF bør rette opp, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste til Motor.

Hun mener krav om en utslippsfri transportsektor i praksis betyr et forbud mot bensin- og dieselbiler på norske veier om ti år.

Mer gulrøtter

NAF anslår at det i 2030 stadig vil finnes over én million bensin- og dieseldrevne personbiler på norske veier, og hevder at forbud mot bensin og diesel vil merkes spesielt i distriktene, fordi det er i byene elbilandelen er høyest.

– Å innføre et forbud mot å kjøre bensin- og dieselbiler i 2030 er urealistisk, og det må politikerne forstå. Dette forslaget betyr at nye bensin- og dieselbiler som selges i 2020 blir forbudt å kjøre når de er ti år gamle. Bare i år dreier det seg om 15.000 biler, sier Ryste – og avslutter:

– Skal politikerne få folk med seg på å gjøre bilparken utslippsfri må de først og fremst bruke gulrøtter, i form av bedre ladeinfrastruktur og videreføring av momsfritaket.