NY STUDIE: Bloomberg New Energy Finance har lagt frem sin prognose for elbilmarkedet de neste 20 årene. Colin McKerracher (bildet) ledet arbeidet. Foto: Tomm W. Christiansen
NY STUDIE: Bloomberg New Energy Finance har lagt frem sin prognose for elbilmarkedet de neste 20 årene. Colin McKerracher (bildet) ledet arbeidet. Foto: Tomm W. Christiansen

Hevder CO2-utslipp fra trafikken vil øke helt til 2033:

– Derfor kommer elektriske biler til å overta

Ferske analyser fra det internasjonale energibyrået (IEA) viser at elektriske biler vil ha styrket sin posisjon etter koronakrisen. Nå hevder Bloomberg NEF at de vil utgjøre merparten av bilsalget før 2040, men utslippene vil øke i 13 år til.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Internasjonale studier slår fast at fremtidens biler er elektriske.

For mange i Norge kan det kanskje virke som dette er å sparke inn åpne dører, men landet vårt har lenge vært i en særposisjon. Ingen steder er andelen elbiler større.

Internasjonalt har skepsisenvært utbredt og massiv, og mange bilprodusenter har vegret seg i det lengste for å gå inn i storstilte investeringsprogrammer for å satse elektrisk.

I krisetiden vi er inne i har det ikke manglet på spekulasjoner om at elbilene ville bukke under for manglende midler til investering, mer frykt for det som er ukjent for de fleste, og lavere priser på fossilt drivstoff.

Får fotfeste i 2020

Nå hevder det internasjonale energibyrået (IEA), som opererer innenfor rammeverket av OECD og opprinnelig ble grunnlagt i kjølvannet av energikrisen i 1974 for å bidra til å bidra til stabil oljeforsyning, at elektriske biler tvert om vil ha styrket sin posisjon i løpet av 2020 og utgjøre 2,7 prosent av det globale bilsalget.

Analytikerne i Bloomberg New Energy Finance (BNEF) bygger videre på analysen i rapporten Electric Vehicle Outlook, forfattet under ledelse av Colin McKerracher, og ser for seg at ti prosent av verdens bilsalg vil være elektrisk allerede i 2025. 

Bloomberg mener elektrifiseringen da vil ha blitt en uimotståelig bølge og at andelen deretter vil øke til 28 prosent av nybilsalget i 2030 – altså om bare ti år – og være dominerende i 2040 med 58 prosent av salget av nye biler.

Les også: Volkswagen-sjefen innrømmer at han frykter Tesla

Studien hviler på vurderinger av faktorene som bidrar til den kraftige økningen og ikke minst bilprodusentenes egne planer for de neste årene. 

Av disse går det frem at det 100 nye elektriske modeller kommer på markedet i år og at det i 2025 vil være hele 500 å velge mellom. Mye av dette er drevet frem av stadig strengere utslippsbegrensninger i både Europa og Kina.

Men PS: Med elektriske biler mener IEA og Bloomberg både rene elbiler (BEV) og ladbare hybrider (PHEV). Ifølge BNEF vil sistnevnte kategori biler fortsatt spille en viktig rolle i elektrifiseringen de neste ti årene, men deretter vil de gradvis forsvinne idet de rene elbilene vil ha blitt de kostnadsmessig mest konkurransedyktige.

Les også: Enorme svingninger i prisene på populære elbiler

UTSLIPPENE ØKER LIKEVEL: Elektrifiseringen er ikke nok til å reversere klimautslippene fra trafikken før i 2033, ifølge Bloomberg NEF. Mange steder blir det fortsatt godt med biler, som her i Mumbai. Foto: Shutterstock
UTSLIPPENE ØKER LIKEVEL: Elektrifiseringen er ikke nok til å reversere klimautslippene fra trafikken før i 2033, ifølge Bloomberg NEF. Mange steder blir det fortsatt godt med biler, som her i Mumbai. Foto: Shutterstock

Bensin og diesel vil dominere i lang tid

Men at ladbare biler vil ha overtatt nybilmarkedet, betyr selvsagt ikke at de vil være i flertall på veiene i overskuelig fremtid.

BNEF tror det vil være i alt 1,4 milliarder biler i verden i 2030, ca. 200 millioner flere enn i dag. Ifølge prognosen vil 116 millioner være ladbare, rundt 8 prosent. Andelen vil ifølge BNEFs beregninger være oppe i 31 prosent i 2040, men fortsatt vil da altså to av tre biler gå på bensin eller diesel, skal vi tro studien.

Men elektrifiseringen vil ha ført til en reduksjon i etterspørselen etter olje på 17,6 millioner fat per dag, har BNEF regnet ut.

Samtidig vil etterspørselen etter elektrisitet globalt bare ha økt med 5,2 prosent, ifølge rapporten.

Kombinasjon av årsaker

Hva er det som vil gjøre det mulig å nå en slik grad av elektrifisering? Dette er det viktigste, mener BNEF:

Teknologi: Batteriene blir stadig bedre. Energitettheten forbedres i snitt med 4-5 prosent per år og man forbedrer stadig den kjemiske sammensetningen. Samtidig øker ladehastigheten.

Politiske rammebetingelser: Både lokale og nasjonale myndigheter innfører stadig flere reguleringer og tiltak for å redusere forurensning og CO2-utslipp, hvilket tvinger bilprodusentene mot elektrifisering. Allerede har 13 land vedtatt mål om fullstendig å fase ut biler med forbrenningsmotor fra markedet, her er Norge mest ambisiøse med å ha satt 2025 som mål.

Økonomi: Rundt midten av 2020-tallet vil prisene på elbiler være blitt konkurransedyktige i forhold til biler med forbrenningsmotor, selv uten støtteordninger, selv om dette i stor grad kan variere regionalt.

Produsentene: Elektrifiseringsplanene akselereres på grunn av forpliktelser relatert til reduksjon i klimagassutslipp og mer kortsiktig press fra myndigheter lokalt og nasjonalt.