MER AV DETTE: Stadig flere av oss hektet campingvogna på plass i 2020.
MER AV DETTE: Stadig flere av oss hektet campingvogna på plass i 2020.

Nedgang i trafikkmengde:

Bare én type bilkjøring økte i fjor…

Vi kjørte mindre bil i koronaåret 2020, men én kategori hadde trafikkvekst: Antall kjørte kilometer med campingbiler økte 1,5 prosent.

Publisert Sist oppdatert

Statistisk sentralbyrå opplyser at 2020-tallene for den samlede kjørelengden med norske personbiler viste det laveste tallet siden 2011:

En nedgang på 4,6 prosent fra 2019.

Totalt kjørte vi 43,6 milliarder km i fjor på norske og utenlandske veier, med en jevn fordeling i nedgangen geografisk og på kjøretøygruppe – med enkelte unntak.

Drosjekjøringen falt med 23 prosent, mens campingbilene hadde en forsiktig økning siden rekordmange av oss dro godt lastet på norgesferie.

Mest diesel

Fordelt etter drivlinjer er trenden ganske lik utviklingen i bilmarkedet, med fall for bensin og diesel og økning for elektrifisert.

Men fortsatt kjører vi over fire ganger så mange km med diesel som med elbil.

Og stadig står dieselbilene for over halvparten av alle kjørte km med norskregistrerte kjøretøy.

Når det gjelder gjennomsnittlige kjørelengder er fordelingen litt mer kompleks:

«De gjennomsnittlige kjørelengdene for diesel- og bensindrevne personbiler falt en del fra 2019 til 2020 til henholdsvis 12 800 og 8200 km i året. For elbilene lå den gjennomsnittlige kjørelengden på nær 12 200 km i 2020. Ladbare bensinhybrider hadde samtidig en gjennomsnittlig kjørelengde på 13 400 km, mens ikke-ladbare bensinhybrider kjørte 12 500 km i snitt», skriver SSB.

Ikke et helt år

SSB forklarer tallene slik:

«Nedgangen for bensin- og dieselbiler skyldes i hovedsak at gjennomsnittsalderen øker for den delen av bilparken. Samtidig blir de gjennomsnittlige kjørelengdene for elbiler og hybrider påvirket av det store nybilsalget som gjør at mange av disse bilene ikke har vært i bruk gjennom hele året», skriver byrået.

Les om emnet på «Kjørelengder» på SSBs nettsider.

Utviklingen i kjørte km med ulike drivlinjer:

År 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bensin13 416,112 172,211 498,710 721,09802,88605,5
Diesel20 097,320 424,720 443,820 136,719 175,217 393,8
Elektrisitet793,61163,21652,42401,93331,34206,7
Bensin hybrid, ladbar.314,0721,01312,21578,31890,2
Bensin hybrid, ikke ladbar.717,5999,71283,71458,91588,6
Diesel hybrid, ladbar.30,963,8103,1125,4145,2
Diesel hybrid, ikke ladbar.22,522,623,025,237,2
Gass.2,83,24,34,43,6
Hydrogen.0,41,12,02,61,6
Andre drivstoff17,20,40,30,30,00,3
Alle typer drivstoff34 324,134 848,535 406,635 988,235 504,333 872,7

Kilde: Statistisk sentralbyrå