VIL GI TOLLVESENET DENNE MULIGHETEN: Men akkurat her skjer det på gamlemåten – ved politiet.

Samferdselsministeren:

Foreslår at Tolletaten skal kunne promilleteste deg

Det ble fredag fremmet et forslag om endring av Vegtrafikkloven slik at Tolletaten har mulighet til å ta alkotest av bilførere som blir stoppet i tollen.

Publisert Sist oppdatert

– Det er i dag urovekkende mange bilister som kjører i rus på norske veier. Disse utgjør en stor risiko både for seg selv og for sine medtrafikanter. Vi ønsker å styrke kontrollen med ruskjøring, og vil nå gi også Tolletaten mulighet til å ta en alkotest av bilførere som blir stoppet i tollkontroll, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Tolletaten vil med det nye lovforslaget få muligheten til å utføre foreløpig testing for å avklare om føreren av kjøretøyet er ruspåvirket.

Testen kan gjennomføres i forbindelse med en ordinær tollkontroll. Tolletaten vil også ha mulighet til å holde føreren tilbake med makt, dersom personen forsøker å unndra seg kontroll, eller inntil føreren er overlevert politiet.

Fram til nå er det kun politiet som har hatt denne muligheten, til tross for at Tollvesenet en rekke ganger har stanset førere som åpenbart er ruspåvirket.

– Tolletaten har allerede en betydelig tilstedeværelse ved grensen og kompetanse til å kontrollere. Alt tilsier at det derfor er lurt at de også kan kontrollere ruskjøring. Dette vil styrke og effektivisere samfunnets innsats mot kjøring i ruspåvirket tilstand og ha en forebyggende effekt. Vi vet at kjøring i rus er en betydelig faktor i alvorlige trafikkulykker, en økt kontrollvirksomhet mener vi vil gi økt trafikksikkerhet og færre ulykker forårsaket av ruspåvirket kjøring, sier Nygård.

(©NTB)