ULIKE FERDIGHETER? NAF har bedt 966 sjåfører vurdere egne ferdigheter. Flere menn tror de kjører svært godt.
ULIKE FERDIGHETER? NAF har bedt 966 sjåfører vurdere egne ferdigheter. Flere menn tror de kjører svært godt.

Ny NAF-undersøkelse:

Flere menn enn kvinner tror de er topp bak rattet

Dobbelt så mange menn som kvinner ser på seg selv som en svært god sjåfør, ifølge en undersøkelse NAF presenterer på kvinnedagen.

Publisert Sist oppdatert

På vegne av NAF har TNS Kantar spurt et landsrepresentativ utvalg på 518 menn og 448 kvinner med førerkort om hvor gode sjåfører bilistene selv mener de er.

Blant både kvinner og menn er det flest som svarer at de er en «god sjåfør». På svaralternativet «svært god sjåfør» er det imidlertid store forskjeller mellom kjønnene. 25 prosent av menn mener de er en svært god sjåfør. Blant kvinner har bare 12 prosent den samme troen på egne evner, skriver NAF i en pressemelding.

Hvor god eller dårlig sjåfør regner du deg som?

Egenvurdering Total Menn Kvinner
Svært god sjåfør192512
God sjåfør474846
Gjennomsnittlig sjåfør322638
Dårlig sjåfør212
Svært dårlig sjåfør000

Kilde: NAF/Kantar

– Men det er ingen ting i ulykkesstatistikken som tilsier at kvinner er dårligere sjåfører enn menn, tvert imot. Vår klare oppfordring til kvinner på årets kvinnedag er å ta rattet selv og stole på egne ferdigheter, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Hun har ingen sikker forklaring på hvorfor menn og kvinner vurderer sin egen kompetanse så ulikt på dette feltet.

– Kjønnsrollemønstrene sitter ganske dypt i oss når vi setter oss i bilen. Det er mer vanlig å se far bak rattet enn mor. Det er nok mange grunner til at det blir sånn. Kanskje spiller hvordan vi vurderer våre egne ferdigheter også inn, sier Ryste.

– All statistikk tyder på at kvinner er vel så dyktige og trygge sjåfører som menn, kanskje enda tryggere. Vi vet at overdreven tro på egne ferdigheter kan føre til at man tar mer risiko i trafikken. Så det at kvinner ikke føler seg like suverene bak rattet som en del menn gjør er faktisk en fordel sett med trafikksikkerhets-briller, sier Ryste.