VEI I VELLINGA: Nye E18 gjennom Vestfold og Telemark er et av de store veiprosjektene de siste årene.

Ny NTNU-undersøkelse:

Få positive ringvirkninger av nye veier

Dyre veiutbygginger har liten effekt på befolkningsvekst og flere arbeidsplasser i distriktene og koster mer enn det gir, viser ny forskning.

Publisert

En undersøkelse fra NTNU viser at få av de forventede ringvirkningene ved nye veiutbygginger faktisk skjer, skriver Dagsavisen.

Funn etter ti store veiprosjekter som var ferdigstilt mellom 2005 og 2014, viser at det bare var fire av 19 kommuner som hadde fått flere bedrifter, til tross for kortere reisetid på mellom 5 minutter og én time. To av dem hadde faktisk fått færre bedrifter. Bare tre kommuner hadde fått økt sysselsetting, og fire kommuner meldte om flere innbyggere.

På alle veistrekningene var det derimot målt betydelig økt trafikk, flere av dem med mer enn en dobling.

– Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv gir mange av veiprosjektene et netto tap for samfunnet, slår seniorforsker Morten Welde ved NTNU fast.

Welde sier at nye veier fører til byspredning og mer kjøring for folk som velger å bosette seg langt fra sentrum for å pendle fram og tilbake. Forskningen har vist at selv om nye og bedre veier fører til redusert reisetid per mil, så øker gjennomsnittlig reisetid per person fordi folk flytter lenger unna.

(©NTB)