MÅ BEDRES: Staten bør igjen overta ansvaret for fylkesveiene hvis ikke vedlikeholdsetterslepet tas inn innen 2030, mener NAF.

NAFs landsmøte:

– Veiene vi kjører på skriker etter mer vedlikehold

Det samlede vedlikeholdsetterslepet på veinettet er nå på over 100 milliarder kroner, mesteparten på fylkesveier. Etterslepet må fjernes innen 2030, krever NAF.

Publisert

Fylkeskommunene overtok ansvaret for en betydelig andel av veinettet i 2010. Siden da har vedlikeholdsetterslepet på norske veier fått vokse seg altfor stort, mener NAF.

Norske bilister er lei av at politikere vedtar gigantiske bompengefinansierte motorveier, samtidig som fylkesveiene råtner på rot. For hver krone som brukes på veivedlikehold brukes det i dag fire kroner på nye utbygginger. Den brøken må endres, slik at vedlikeholdsetterslepet er fjernet innen 2030, heter det i en resolusjon fra NAFs landsmøte.

Spørreundersøkelser viser at over halvparten av landets befolkning mener at veivedlikehold må prioriteres. Vedlikehold kommer godt foran utbygging av nye veier. 68 prosent i de minst sentrale strøkene vil at vedlikehold skal prioriteres, sammenliknet med 39 prosent i storbyen. Andelen som vil prioritere veivedlikehold stiger jo mindre sentralt folk bor, og viser at folk i distriktene kjenner problemet med utrygge og forfalne veier på kroppen, mener NAF.

Uansett hvor i landet folk bor, er dårlig vedlikehold (hull i veien, manglende siderekkverk, ol.) en bekymring. Jo mindre sentralt folk bor, jo mer øker bekymringen. Over 40 prosent av de som bor i distriktene er bekymret for dårlig veivedlikehold.

Det er et paradoks at nesten samtlige partier på Stortinget er positive til å styrke veivedlikeholdet, samtidig som vedlikeholdsnivået er så lavt, skriver NAF i en pressemelding.

Nå mener organisasjonen at staten må overta ansvaret for dagens fylkesveier hvis ikke vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene er fjernet innen 2030.