KRITISK: Den politiske opposisjonen i Oslo er kritisk til forslaget om den nye bompengehverdagen i og rundt hovedstaden. Foto: Espen Røst

Varsler politisk kamp om bomforslaget

Krever lavere bomtakster i Oslo

Både Oslo Høyre og Elbilforeningen krever lavere takster i bomringen. – Vi er ikke enige i forslaget fra sekretariatet for Oslopakke 3, sier Erik Lae Solberg, leder i Høyres bystyregruppe i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Fremtidens bompengesystem i Oslo skal etter planen vedtas før sommeren. Motor har fortalt hvordan sekretariatet for Oslopakke 3 ser for seg bompengefremtiden.

Nå skal politikerne avgjøre. Det kan bli et politisk slag. Høyre er ikke enig i forslaget fra sekretariatet.

– Bomtakstene må reduseres og bli lavere enn dette forslaget. Med de foreslåtte satsene blir inntektene etter det jeg skjønner større enn behovet. Det vil ikke Høyre akseptere, sier Erik Lae Solberg.

 Les også: Slik blir bompenge-Norge

Tre bomringer

Det blir i praksis tre bomringer i Oslo:

Den første bomringen blir ytre bomring på kommunegrensen mellom Oslo og alle nabokommunene på Romerike, Follo og Bærum.

Den andre bomringen er dagens bomring.

Den tredje bomringen vil gå på yttersiden av ring 2, i tillegg til to «bompengearmer» med ytterligere bomstasjoner oppover mot Grefsen og mot Bryn og oppover deler av Groruddalen.

Det blir også nye bomstasjoner ved Fornebu og Bygdøy. Totalt blir det ca. 85 bomstasjoner i Oslo.

Dieseleierne må betale opp mot 87 kroner for å reise til Oslo sentrum, mens elbileierne må betale opp mot 45 kroner.

– For brå økning

Det er spesielt takstene i den nye ringen rundt Ring 2 og i bompengearmene Høyre vil ha lavere.

Oslopakke 3-sekretariatet foreslår de samme takstene i Ring 2-bommen som i dagens bomring. Lae Solberg vil ha takster som er bare halvparten.

– For beboere innenfor dagens bomring blir det en for brå og for stor økning i bompengeutgiftene, sier Erik Lae Solberg, som i tillegg til å være Høyres leder i bystyregruppa også er opposisjonens representant i forhandlingene om fremtidig bomsystem i Oslo.

Les også: Slik kommer de nye bommene Norge rundt år for år

– Hva mener Høyre om timesregelen – at man ikke skal betale i mer enn én bom i timen i sentrumsbommene?

– Vi vurderer å kreve at timesregelen skal vare lenger enn en time, om den bør utvides til eventuelt to timer.

Krever lavere elbiltakster

Fra 2019 blir det bompenger også for elbilene. Det liker ikke Norsk elbilforening.

– Allerede fra neste år må annenhver bil som selges være en elbil om vi skal nå ambisiøse miljø- og klimamål. I Oslo står nå elbilene for en fjerdedel av salget. Da er ikke svaret å innføre betaling for elbil med det første, sier generalsekretær Christina Bu.

Har du lest denne? Mobilbruk-reglene skjerpes over hele Europa

Hun ønsker samme ordning i Oslo som i Bergen.

– Der har de vedtatt å fase inn betaling for elbil når antallet passeringer når en viss andel. Det er en bedre modell enn å innføre bompenger i et forhåndsbestemt år, sier hun.

Vil ikke ha økt rushtidsavgift

NAF ber politikerne tenke seg om.

– Nå må politikerne se på helheten i det de vedtar. Det grunnleggende problemet er at politikerne har bestemt at de pengene de trenger for å videreutvikle vei- og kollektivnettet i Oslo og Akershus hovedsakelig skal komme fra biltrafikken. Samtidig har de allerede besluttet at biltrafikken skal reduseres med 20 prosent. Over tid kan det bli vanskelig å forene disse to målene, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF.

Nye dekk? Vi har gjort Norges mest omfattende dekktest

Norges Lastebileier-Forbund vil ikke ha høyere betaling i rushtiden for tunge kjøretøyer. Dessuten vil de ha månedstak.

– Begrunnelsen er at varetransporten ikke har alternativer. Vi kan ikke ta med oss godset på trikken. Det er urimelig med sterkt økte brukeravgifter, sier administrerende direktør Geir A. Mo i lastebileierforbundet.

Sekretariatet for Oslopakke 3 legger opp til at tyngre kjøretøy med eldre motorer skal betale nesten det dobbelte av kjøretøy med mindre forurensende motorer. Det synes imidlertid lastebileierforbundet er greit. 

– Konstruktiv stemning

Styringsgruppa for Oslopakke 3 skal ta stilling til bompengeforslaget fra sekretariatet for Oslopakke 3 23. mai. I styringsgruppa sitter fylkesordføreren i Akershus, samferdselsbyråden i Oslo, samt veidirektøren og Jernbanedirektoratets direktør.

Deretter skal den fremtidige bompengeordningen vedtas i Akershus fylkesting og Oslo bystyre.

Ute etter ny bil? Vi har testet fire smarte kompakt-SUV'er 

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (Miljøpartiet De grønne), har ikke vært tilgjengelig for kommentarer. Byrådssekretær Daniel Rees skriver følgende i en tekstmelding til Motor:

– Målet med Oslopakke 3 er å gjøre det lettere å reise miljøvennlig og øke fremkommeligheten for de som av ulike grunner må bruke bil. Dette er ikke minst viktig på grunn av store utfordringer med luftforurensning. Nå pågår det samtaler om den konkrete gjennomføringen. Det er en konstruktiv stemning, og jeg er optimistisk på at vi skal komme frem til en bred enighet, heter det i tekstmeldingen.

Fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H), har ikke vært tilgjengelig for kommentarer. Men hun ønsker å kommentere saken på et senere tidspunkt, får Motor opplyst fra hennes sekretariat.