TAR TIL MOTMÆLE: NAF ber forhandlere og importører rydde opp i «rekkevidderotet». Bildet er fra rekkeviddetesten.

REKKEVIDDE-DEBATT:

Jovisst kan man annonsere med realistisk rekkevidde

Bilimportørene påstår det er forbudt å annonsere med realistisk vinterrekkevidde på elbiler. Det er å strekke på virkeligheten.

Publisert Sist oppdatert

Når temperaturen synker, taper elbiler mellom fire og 36 prosent rekkevidde, sammenliknet med den offisielle, laboratoriemålte rekkevidden (WLTP). Det viser NAF og Motors rekkeviddetester av nærmere 100 elbiler på vinterstid.

NAF krever derfor at importørene og forhandlerne begynner å oppgi realistisk vinterrekkevidde, slik at forbrukerne får bedre informasjon når de skal sammenlikne elbiler.

Dette er et leserinnlegg. Innholdet gir uttrykk for innsenderens meninger. Ønsker du å sende et leserinnlegg til Motor? Send til redaksjonen@motor.no

I et innlegg i Motor skriver Bilimportørene (BIL) imidlertid at «det er forbudt å bruke andre tall enn den laboratoriemålte WLTP-rekkevidden i markedsføringen».

Dette er feil.

For eksempel har både Volkswagen, Skoda og Peugeot forbilledlige, norske rekkeviddekalkulatorer på sine nettsider, i tillegg til WLTP-tall. Det offisielle WLTP-tallet er tatt opp på 23 varmegrader og sier lite om bilens vinterrekkevidde. På disse forhandlernes sider kan man beregne bilens rekkevidde under vintertemperaturer. Da får man se helt andre, og mye mer presise, rekkevidder enn de offisielle WLTP-tallene. Dette er en praksis NAF oppmuntrer flere i bransjen til å følge. Det burde BIL også gjøre, framfor å antyde at det medlemmene deres gjør, er forbudt.

Vinter-tallene fra kalkulatorene ligger faktisk overraskende tett på NAF sine resultater fra test av vinterrekkevidde.

Hongqi skiller seg også positivt ut blant forhandlerne, ved å ha bilens oppnådde vinterrekkevidde fra NAF og Motors store test på sine hjemmesider, sammen med WLTP-tall. Også dette er en praksis NAF oppmuntrer flere i bransjen til å følge. BIL, som organisasjon, bør gi honnør til dette.

Forhandlerne kan oppgi realistiske tall for vinterrekkevidde uten å bryte loven, fordi den reguleringen som BIL viser til, verken er en forpliktende EU-forordning eller et bindende EU-direktiv. Det er en såkalt «rekommendasjon» fra EU, en anbefaling som henstiller til landene å bruke WLTP. Det er tydelig for oss at dette i alle tilfeller betyr at det ikke er forbudt å bruke andre tall, så lenge WLTP også er med. Praksisen fra BILs medlemmer bekrefter dette.

Nå må snart forhandlerne og importørene rydde opp i dette rekkevidde-rotet. Det er ikke villedning å bruke realistisk vinterrekkevidde i tillegg til WLTP, det er veiledning.

Vinterrekkevidde er én kilde til forvirring hos forbrukerne. I vår store elbilist-undersøkelse, NAFs Elbilmonitor, svarte nesten halvparten – 45 prosent – at de var misfornøyde med vinterrekkevidden. Det er et veldig høyt tall. NAFs testresultater gir sammenliknbar informasjon som forbrukerne ikke får andre steder.

En annen kilde til rekkevidde-rot hos forhandlerne er at hver elbilmodell kommer med flere offisielle tall for rekkevidde: De kommer med ett (høyere) tall for bykjøring og ett (lavere) tall for landeveiskjøring. Disse to tallene finnes for hver eneste ulike variant av bilen. En modell som kommer i fire varianter har derfor åtte WLTP-tall.

For forhandlerne er det selvsagt fristende å velge ut det høyeste tallet for rekkevidde i omtale av bilen. Da gjerne den ene, lette varianten og med rekkevidde for bykjøring, gjerne presentert som «WLTP rekkevidde opptil …».

NAF mener at informasjon om rekkevidde og markedsføring av elbil må inneholde tre punkter:

  • Et realistisk anslag for vinterrekkevidde. Inntil en slik internasjonal standard foreligger, bør forhandlere opplyse godt om hva forbrukerne kan forvente i kalde temperaturer, slik for eksempel Skoda, Volkswagen, Peugeot og Hongqi gjør.
  • WLTP-tallet for blandet kjøring bør alltid brukes. Det gir rettferdig sammenlikning, og det er et mer relevant tall enn tallet for bykjøring.
  • WLTP-rekkevidden m­å oppgis som et spenn, fra X til Y, for hver utstyrsvariant, framfor å oppgi det høyeste tallet som et «opptil»-tall.

Tidligere leserinnlegg om temaet:

– Det lukter svidd når BIL ned­snakker NAFs test

Veiledning og villedning om vinterrekkevidde

– NAF gjør jobben som Møller burde gjort

Opp et fjell på jakt etter «sannheten»