FOR BRATT? En av bilene etter at den har gitt tapt under rekkeviddetesten vinteren 2022.

REKKEVIDDETEST-DEBATT:

Veiledning og villedning om vinterrekkevidde

Å gi bilkjøperne realistiske forventninger om rekkevidde under ulike forhold er god forbrukerinformasjon. Bilbransjen er forpliktet til det grønne skiftet på veiene, og opptatt av at forbrukerne skal bli kjent med hvordan elbilen fungerer i hverdagen. Ingen er tjent med at vinterutfordringer underkommuniseres.

Publisert

Bil­importørenes Lands­forening har derfor laget en egen veileder sammen med Norges Bilbransje­forbund for å gi god og presis forbrukerinformasjon om elbilens ytelser og funksjonalitet. Bilbransjen formidler at reell rekkevidde vil variere, avhengig av blant annet utetemperatur, føreforhold, kjørestil, hastighet og last. Oppstigninger, f.eks. til fjells, vil redusere rekkevidden merkbart.

Dette er et leserinnlegg. Innholdet gir uttrykk for innsenderens meninger. Ønsker du å sende et leserinnlegg til Motor? Send til redaksjonen@motor.no

Elbiler som selges i Norge, har en oppgitt WLTP-rekkevidde. Som NAF er kjent med, gjelder den normerte WLTP-rekkevidden (WLTP) under spesifikke forhold, gjenskapt i laboratorietesten som gjøres ved europeisk typegodkjenning. Testen gjøres på 23 plussgrader, langt unna norske vinterforhold.

WLTP-rekkevidden er altså ikke et løfte bilprodusentene har gitt forbruker, men en del av en standardisert typegodkjenningsprosess.

Når NAF argumenterer med at elbiler ikke holder det de har «lovet» ved at de går kortere enn WLTP-rekkevidden midtvinters opp krevende, norsk fjellterreng, er det en meningsløs påstand. Eller som Erik Lorentzen, fagsjef i Elbilforeningen sier i Aftenposten: Gode rekkeviddetester kjøres ikke på ruter som bare går oppover, men ikke nedover.

NAF anklager bilprodusentene for ikke å gi forbrukerne god nok informasjon om rekkevidde. Men NAF hopper bukk over at slike data må være fullt ut sammenlignbare, altså tatt opp under helt like forhold. For bilprodusentene er det data fra typegodkjenningen. Alle er påbudt å oppgi WLTP-verdier, det er forbudt å bruke andre tall i markedsføringen. NAF oppfordrer bilimportørene til å oppgi «vinter»-rekkevidde. Det er verken mulig, fordi oppfatning av hva «vinter» er, vil være forskjellig, og det er heller ikke lov å fravike typegodkjenningsdata.

Nettopp derfor er Bilimportørenes Landsforening svært positive til – og en pådriver for – å få etablert en «WLTP vinter» hvor laboratorietesten gjøres under vinterlige temperaturer. Prosessen er i gang i EU, og vi har klare forventninger til at en slik oppgradering av typegodkjenningen vil være av stor verdi for norske elbilister. Men selv ikke en vinter-WLTP vil kunne gi noen fasit for akkurat hvor langt din bil går på en tilfeldig vinterdag. Til det er faktorene som påvirker rekkevidden både for mange og for individuelle. Heldigvis er ladeinfrastrukturen i Norge så godt utbygd at du ikke lenger trenger å frykte å gå tom for strøm mer enn du har fryktet å gå tom for bensin. I de aller fleste elbilene er det også svært god oversikt over både strømbehov og tilgjengelig ladeinfrastruktur, så nødvendige pauser, kaffe- og strømpåfyll lar seg greit kombinere de aller fleste steder.