VIL KUTTE: Regjeringen vil ha færre fotobokser som måler gjennomsnittshastigheten, fordi de mener det er overvåkning. Foto: Geir Olsen
VIL KUTTE: Regjeringen vil ha færre fotobokser som måler gjennomsnittshastigheten, fordi de mener det er overvåkning. Foto: Geir Olsen

Fotobokser er overvåkning, mener samferdselsministeren:

Nå blir det færre fotobokser

Nå blir antallet fotobokser redusert, selv om de hindrer halvparten av de alvorligste ulykkene. – Vi har prinsipielle betenkeligheter mot boksene, sier samferdselsministeren til Motor.

Publisert Sist oppdatert

På 28 veistrekninger landet rundt er det satt opp fotobokser som måler gjennomsnittshastigheten over flere kilometer.

Kjører du for fort, blir du fotografert – og får tilsendt bot.

– Det er et element av overvåkning i dette. Derfor har vi prinsipielle betenkeligheter, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Les også: Her er Norges 12 beste veikroer!

– Ikke unødig bruk

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen og politiet gå gjennom bruken av såkalt streknings-ATK med mål om at det skal bli færre strekninger med kontroller.

– Ja, vi legger til grunn at det blir færre. Der hvor det er nødvendig av hensyn til trafikksikkerheten vil man fortsatt få anledning til å ha det. Men man skal ikke bruke streknings-ATK unødig, sier samferdselsministeren til Motor.

Les også: Hvilken elbil er den beste?

– Minst like effektivt

Tor André Johnsen, som er Fremskrittsparti-medlem i transportkomiteen på Stortinget, mener det finnes andre virkemidler som er «minst like effektive» som fotobokser.

– Hvilke er det?

– Romlefelt mellom kjøreretningene, midtrekkverk, utbedring av terrenget langs veiene, og ved å bygge firefeltsveier. Streknings-ATK skal brukes der hvor det virkelig er behov for det, ikke som et generelt overvåkningstiltak, sier Johnsen.

Les også: Er førerkort egentlig en menneskerett?

Forsker uenig

En rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) viser at streknings-ATK er svært effektivt. Det reduserer antallet hardt skadde og drepte med 50 prosent.

– Det er ingen andre tiltak som har like god virkning, unntatt firefeltsveier, sier Rune Elvik, forsker på trafikksikkerhet på TØI.

Men firefeltsveier koster 100 ganger så mye som å sette opp kameraer.

– Derfor er streknings-ATK et bedre tiltak enn fire felt, sier Elvik.

Les også: 271 bruer har skader som må følges opp

Vil ha flere fotobokser

Over hele Norge er det dessuten ca. 300 kameraer som måler farten på bestemt punkter.

– Også de har svært god virkning, men bare der de står. Streknings-ATK har effekt på en hel strekning over flere kilometer, sier Elvik.

I motsetning til Fremskrittspartiet og samferdselsministeren ønsker forskeren seg flere strekninger med måling av hastigheten.

– Det er fortsatt flere steder hvor dette vil ha nytte, sier Elvik – og nevner undersjøiske tunneler som gode eksempler.

– De er gjerne bratte og lange. Her er fart et større problem enn andre steder.

Les også: Nullvisjon om trafikkdød – sikrere biler viktigst