BREMS: Tidligere Frp-statsråd Jon Georg Dale (bildet) argumenterte ivrig for høyere fartsgrense på visse veistrekninger. Nå setter hans etterfølger Knut Arild Hareide bremsene på. Det får Frp'ere til å frese.
BREMS: Tidligere Frp-statsråd Jon Georg Dale (bildet) argumenterte ivrig for høyere fartsgrense på visse veistrekninger. Nå setter hans etterfølger Knut Arild Hareide bremsene på. Det får Frp'ere til å frese.

Frp-politiker raser mot mulig fartsreduksjon:

– Meningsløst og absurd å senke farten

Frps stortingspolitiker Tor André Johnsen liker ikke at den nye samferdselsministeren trolig vil kutte fartsgrensene Frp fikk økt da de hadde samferdselsministeren.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Uenighet om fartsgrenser på flere veier.

– Det er meningsløst og absurd. Spesielt dersom farten blir redusert på veien mot Kongsvinger og i Gudbrandsdalen, sier Tor André Johnsen, Fremskrittsparti-politiker i samferdselskomiteen på Stortinget.

Mot fagfolkenes råd satte daværende samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i fjor høst opp fartsgrensene på flere veistrekninger. Nylig kunne Motor fortelle at den nye samferdselsministeren Knut Arild Hareide (KrF) vil høre på fagfolkene sine når de nye fartsgrensene skal vurderes igjen til høsten.

Da blir de trolig satt ned igjen.

– Det er vegvesenet som fastsetter fartsgrensene, har Hareide sagt til Motor.

– Ubegrunnet frykt

Nå tordner Dales partikollega Tor André Johnsen mot mulig fartskutt.

– På E6 i Gudbrandsdalen og på E16 mot Kongsvinger har det heldigvis ikke vært dødsulykker, og jeg tviler på om det blir det på grunn av den minimale justeringen av fartsgrensen. Spesielt på E16 mot Kongsvinger. Det er en firefelts motorvei med lys, planfrie kryss, samt av- og påkjøringsfelt. Den veien bør ikke ha 90 som fartsgrense, sier Johnsen til Motor.

FRP-POLITIKER: Tor André Johnsen.
FRP-POLITIKER: Tor André Johnsen.

Johnsen sier han er provosert over Hareide.

– Ja, jeg blir provosert dersom han reverserer det Frp fikk til. Lavere tillatt hastighet vil virke mot sin hensikt. Bilistene får svekket tillit til fartsgrensene.

Johnsen trekker frem hastighetsøkningen på motorveiene i Oslo-regionen som argument. På totalt 164 kilometer på E6 og E18 sør og nord for Oslo ble fartsgrensene i 2014 økt fra 100 til 110.

En analyse fra Statens vegvesen viser at gjennomsnittsfarten for personbiler økte fra 107 til 109 km/t – med bare to kilometer i timen.

– Før kjørte «alle» ulovlig, i hvert fall i gjennomsnitt. Nå kjører «alle» i gjennomsnitt lovlig, sier Johnsen.

Flere ulykker

Vegvesenet konkluderer selv med at fartsøkningen er «noe mindre» enn man kunne forvente. Men antallet ulykker har økt på strekningene. Analysen til vegvesenet viser at antallet drepte og hardt skadde har økt med 26 prosent på de 164 kilometerne.

Johnsens partikollega Bård Hoksrud har foreslått ytterligere økning, til 120 km/t. Også dette skal samferdselsminister Knut Arild Hareide ta stilling til.