KONTROLL: Politiet er stadig på veiene for å ta bilister som bruker mobiltelefon. Men det er ikke alltid fangsten ender med dom. Dette bildet er fra en tidligere kontroll. Foto: Geir Olsen

Unik dom i lagmannsretten:

Derfor slapp han mobil-boten

En 52 år gammel mann fra Haugesund nektet å vedta forelegg for bruk av mobiltelefon, og ble trukket for tingretten. Men plutselig opphevet lagmannsretten dommen. Årsaken er unik.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Tingrettsdommer dømte mann han var i konflikt med.

Politiet observerte at 52-åringen kom kjørende gjennom Haugesund sentrum mens han scrollet på telefonen. Politimannen så også at det lyste fra skjermen, og da han ble stoppet avdekket politiet at 52-åringen nettopp hadde sett på en aksjeapp.

Likevel nektet mannen å vedta et forenklet forelegg på 1700 kroner, og politiet tok saken til tingretten.

Der dømte tingrettsdommer Arne Vikse mannen til å betale 2000 kroner i bot og 2000 kroner i saksomkostninger.

Les også: Så farlig er mobilbruk

Kranglet

Men 52-åringen anket dommen, og i lagmannsretten fikk han medhold.

52-åringen og tingrettsdommeren har i flere år vært i konflikt med hverandre, etter at tingrettsdommeren skal ha skadet båten til 52-åringen i 2017.

Etterpå har de to kranglet om tingrettsdommeren er erstatningspliktig.

– Det har vært en omfattende kontakt mellom tingrettsdommeren og tiltalte. Partene er fortsatt uenige, skriver lagmannsretten i sin kjennelse.

Gulating lagmannsrett har derfor opphevet dommen om bot for mobilbruk mot mannen, fordi de mener det er begått saksbehandlingsfeil.

Les også: Motors store oversikt over straff i trafikken

Dommeren enig

Av kjennelsen fremgår det ikke om politiet vil fremme saken på nytt, med en ny tingrettsdommer, for å få dømt 52-åringen for mobilbruken en desemberdag for et drøyt år siden.

Men lagmannsretten er krystallklar på at en tingrettsdommer ikke kan dømme noen han er i konflikt med.

Det er dommeren selv enig i.

I et notat til lagmannsretten skriver dommeren at han ville ha erklært seg inhabil dersom han forsto at det var mannen han var i konflikt med som var tiltalt. Men han hevder han ikke fanget det opp, fordi tiltalte ikke møtte opp i tingretten – og dommeren dømte i 52-åringens fravær.

Les også: UP: Mobilstraffen er for lav