NAF-direktør Stig Skjøstad

NAF er i dag en trafikantorganisasjon

Er NAF kun en organisasjon for bilister? Nei. NAF er i dag en trafikantorganisasjon – som har hatt bilen som kjernevirksomhet siden 1924.

Publisert Sist oppdatert

Opp gjennom historien har både vi og medlemmene endret oss. Derfor er andre transportmidler like viktige som bilen for NAF i dag. NAF organiserer ikke biler, men mennesker. Det har vi alltid gjort, selv om inngangsporten til organisasjonen er bilen. Veihjelpen følger medlemmet og ikke bilen. Du får hjelp uansett om det er egen bil, lånt bil, leiebil eller du er passasjer i en annens bil.

Og selv om folk blir medlem hos oss på grunn av bilen, så er vi alle trafikanter på ulikt vis i hverdagen.

Derfor har vi gjort som vi har gjort, nemlig vedtatt at vi er en organisasjon for trafikanter. NAF skal jobbe for at alle trafikanter kommer seg rundt i hverdagen på en effektiv, sikker og miljøvennlig måte.

Les også: Hvilken bil er det lurt å kjøpe nå?

Du har kanskje lagt merke til at vi de siste årene ytrer oss mer om sykkel, kollektivtransport og andre trafikant-temaer i samfunnsdebatten? Den kanskje største utfordringen for samferdsel de kommende tiårene handler om byvekst og om hvordan menneskene i byområdene skal transporteres i hverdagen.

Blikket må løftes og gode transportløsninger må bygges, det nytter ikke å snakke bare om bil og vei. Både kollektivløsninger, sykkelveier og bilvei blir viktig, samtidig som teknologiutviklingen går så fort at løsningene vil endres i ganske nær fremtid. Vi må tenke de store tankene og se transportsystemene under ett. Ett transportmiddel er ikke saliggjørende, det er kombinasjonen som vil gi trafikantene en best mulig hverdagsreise.

Les også: Glem dieseldebatten – på med piggdekkene!

Skal dere slutte å bry dere om bil nå, spør du kanskje deg selv. Nei, selvsagt skal vi ikke det. NAF er gode på bil, og det skal vi fortsatt være.

I tillegg skal vi ta vare på og snakke alle trafikanters sak. Det er dere som medlemmer enige i. Vi vet det etter å ha undersøkt hva dere er opptatt av. Økt kollektivsatsing kommer høyt opp på listen. Det gjør også vedlikehold av vei og bedre sykkelveier. Så det er helt naturlig at NAF tar en rolle som trafikantenes organisasjon.

Stig Skjøstad er administrerende direktør i NAF.