IKKE NOE Å MELDE: Odda-ordfører Roald Aga Haug (med mobil) og Suldal-politiker Torkel Myklebust (t.v.) fikk ingen gladmelding å varsle om fra statsråd Jon Georg Dale under frokostmøtet hos NAF tirsdag. Foto: Peter Raaum

Odda-ordføreren er norgesmester i ras:

Fikk ingen milliarder å melde hjem om

Det koster minst 35 milliarder kroner å sikre de aller mest rasutsatte riks- og fylkesveiene i Norge. Og politikerne er stort sett enige om hvordan det skal gjøres. Det hjelper ikke norgesmesteren i ras, Odda-ordfører Roald Aga Haug.

Publisert Sist oppdatert

På et frokostmøte i de nye NAF-lokalene i Oslo tirsdag møtte samferdselsminister Jon Georg Dale til debatt med Anne Beathe Tvinnereim fra Sp og Høyres leder av Transport- og kommunikasjonskomitéen på Stortinget, Helge Orten.

De er enige om målet: Å sikre flest mulig av landets farlige veier.

Men uenigheten om hvordan det skal prioriteres kan blåse liv i minst én valgkamp.

Ingen kommuner har mer rasutsatt vei enn Odda. Og for ordfører Roald Aga Haug aller innerst i Hardangerfjorden er det kanskje ikke så farlig hvordan prioriteringene skjer. 

Det er ikke avgjørende om midler til utbedring kommer etter dagens modell, eller om Dale får gjennomslag for prinsippet om å bygge ut korridorer med veier av tilfredsstillende standard over hele landet.

Det viktige er bare at pengene kommer, i tråd med anbefalingene fra Nasjonal rassikringsgruppe som har anslått at den nødvendige sikringen koster 51 milliarder.

Les også: Hva skal du gjøre med dieselbilen nå?

Dypt inntrykk

I forrige behandling av Nasjonal Transportplan (NPT) forsvant den kvarte milliarden som Aga Haug var stilt i utsikt for å trygge skolevei mellom Odda og Tyssedal, plutselig bort.

Stadig er riksvei 13 den mest rasutsatte veien i Norge.

Det kan den forbli en god stund til.

Statsråd Dale er selv oppvokst langs en grusete fylkesvei, og vet i prinsippet hva Odda-ordføreren snakker om. Han har en stående invitt til å ta problemet i øyesyn.

– Kom til oss! Vi kan lage ras-safari i vårt ras-eldorado, vi er norgesmestere i ras, sa Aga Haug med så mye ironi som temaet kan tåle.

– Nylig var det to småbarnsmødre som forulykket i ras på veiene våre. Det gjør dypt inntrykk på meg når disse mødrene nå etterpå forteller meg om hva den opplevelsen har gjort med dem. Folk er redde, sier Roald Aga Haug.

Les også: Frp-statsråd lover historisk veiutbygging

Fritt valg

– Vi sitter ikke og sutrer over at alt går til Bloksberg. Men også industrien i området har kjempeproblemer med disse veiutfordringene. Mitt poeng er at det er lett for deg å levere hos oss, sa han henvendt til Dale:

– Her kan du løse et lite rasproblem, et mellomstort rasproblem eller et stort rasproblem – på fylkes-, riks- eller europavei. Men det er ingen av våre raspunkter som ligger inne i NTP. Du har bedt fylkene om råd, og Hordaland har tverrpolitisk satt rassikring øverst. Vil du nå levere etter å ha lovet at du vil lytte til regionene?

– To milliarder holder ikke; vi må gjøre det som Nasjonal rassikringsgruppe har konkludert er nødvendig og sette av 4,25 milliardene hvert år i 12 år i neste NTP for å løse dette, sa Roald Aga Haug.

Les også: Hvilken elbil bør du velge?

Kraftig vekst

Statsråd Dale støtter seg på at det har vært en 75 prosents vekst i samferdelsesbudsjettet under seks år med Frp, og behandlet ikke ras-kravet på stedet.

Derimot varsler han en mer åpen prosess gjennom det utredningsarbeidet som skal gi en ny Nasjonal Transportplan i 2021.

– Det vi har gjort de siste årene, betyr at vi nå kan diskutere fylkesveiene og utfordringene som er knyttet til dem. Vi har en ekstremt ambisiøs NTP idag, men skal vi ha bedre resultater må vi tåle å tenke nytt, sier Dale.

Les også: Fire av ni takbokser får stryk i stor NAF-test

Hjertet i halsen

NAF-direktør Stig Skjøstad påpekte i sin innledning at byproblematikk dominerer dagens samferdselsdebatt.

– Men dette er landet er ikke sydd sammen av byer. Det er sydd sammen av små steder og veiene mellom dem, sa han.

MED HJERTET I HALSEN: Adm. direktør Stig Skjøstad sier NAF fikk over 500 henvendelser om farlige veier bare første dag av kampanjen «Med hjertet i halsen».

– Vi vil sette trygge skoleveier og forbedrede fylkesveier på dagsorden mot valget, og har startet kampanjen «Med hjertet i halsen», hvor befolkningen kan komme med innspill om veistrekninger som trenger å bli tryggere for dem som ferdes der.

– I løpet av det første døgnet etter kampanjestarten kom det over 500 forslag. Og det fortsetter å renne på. Så dette engasjerer folk. Det er tett på deres hverdag og den frykten de opplever hver dag, sa Stig Skjøstad.

Du kan lese mer om NAFs kampanje her.