LYST OG MØRKT: Mens brua over E6 er opplyst med stemningsbelysning, er den firefelts motorveien under brua helt mørklagt. 200 meter bortenfor har Nye Veier åpnet sin motorvei, med veilys. Foto: Geir Olsen
LYST OG MØRKT: Mens brua over E6 er opplyst med stemningsbelysning, er den firefelts motorveien under brua helt mørklagt. 200 meter bortenfor har Nye Veier åpnet sin motorvei, med veilys. Foto: Geir Olsen

Det er stupende mørkt på denne motorveien langs Mjøsa:

Tror du det er tryggest MED eller UTEN lys langs veien?

Den nesten seks mil lange motorveistrekningen gjennom Romerike og Hedmark ligger i stupende mørke, fordi det bare er halvparten så mange ulykker her som på tilsvarende motorveier med veilys.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Derfor mangler det veilys på flere mil av E6 nord for Oslo.

I begynnelsen av oktober åpnet ny firefelts motorvei fra Kolomoen i Stange til Hamar med full veibelysning.

Men sør for den nye veien, de 55 kilometerne fra Dal ved Gardermoen, har ikke motorveien veibelysning – og den blir også i fremtiden liggende i stupende mørke.

Årsaken er at det er langt færre trafikkulykker på denne veien sammenlignet med tilsvarende motorveistrekninger.

INN I MØRKET: På Dal i Eidsvoll kjører du inn i mørket på E6 nordover. Foto: Geir Olsen
INN I MØRKET: På Dal i Eidsvoll kjører du inn i mørket på E6 nordover. Foto: Geir Olsen

Les også: Her finner du de tryggeste vinterdekkene

Små ledelys

– Ulykkesfrekvensen her er på halvparten av på sammenlignbare strekninger. Det er altså halvparten så mange ulykker, sier prosjektleder Taale Stensbye i Statens Vegvesen.

Han var prosjektleder også da motorveien ble bygget for flere år siden, og fikk tillatelse til å bruke strekningen som et forsøksprosjekt.

Strekningen har små ledelys som viser veien, men som ikke lyser opp veibanen.

Vegvesenets undersøkelser i årene etter åpningen viser at bilistene holder like høy fart her som på tilsvarende veistrekninger. Det betyr altså at bilistene er mer aktsomme og observante når de kjører i mørket.

– Men er det ikke generelt få ulykker på motorveier med midtrekkverk?

– Jo, og når ulykkesnivået er på bare halvparten er det nesten ikke ulykker mellom Dal og Kolomoen, sier Stensbye.

LEDELYS: Disse ledelysene er eneste belysning mellom Dal på Romerike og Kolomoen i Hedmark. Foto: Geir Olsen
LEDELYS: Disse ledelysene er eneste belysning mellom Dal på Romerike og Kolomoen i Hedmark. Foto: Geir Olsen

Les også: Ny motorvei ender i trafikkfarlig bru

Unntaket fra regelen

Likevel bestemte regjeringen for to år siden at alle landets firefelts motorveier skal ha veilys, av hensyn til trafikksikkerheten.

Den gangen var både Trygg Trafikk og NAF svært glade for den avgjørelsen, og tilsvarende kritisk til at veien mellom Dal og Kolomoen blir unntaket fra regelen – og ikke får ettermontert veilys.

Også flere lokalpolitikere reagerte kritisk på mørk E6.

Ettermontering av veilys på denne strekningen koster ca. 70 millioner kroner.

UT AV MØRKET: Etter nesten seks mil på mørklagt E6 kommer du ut i lyset på Kolomoen i Stange. Foto: Geir Olsen
UT AV MØRKET: Etter nesten seks mil på mørklagt E6 kommer du ut i lyset på Kolomoen i Stange. Foto: Geir Olsen

Kritisk

Taale Stensbye er derimot kritisk til at alle firefelts motorveier får veilys.

– Norge er eneste land i verden med veilys på alle slike strekninger. Den eneste effekten man oppnår er bedre komfort for bilistene. De føler det er mindre trygt med ledelys, men det er det altså ikke, sier han.

Les også: Ny E18 får full kameraovervåkning