SJEKKER: Kontrollør Gulleik Vatnebryn i Statens vegvesen under en sjekk av en av de nær 1000 bilene de har kontrollert etter Olsen Bil-opprullingen. Foto: Elisabeth Grosvold

Forsikringsbransjen om kondemnerte biler:

– Vi kontrollerer «en liten andel»

Forsikringsselskapene hevder praksisen med kondemnerte biler er innskjerpet. Likevel kontrolleres bare «en liten andel» av bilene etter at bilverkstedene har reparert dem.

Publisert Sist oppdatert

Årlig selger forsikringsselskapene i Norge hele 5000 kondemnerte kjøretøy til bilverksteder for gjenoppbygging. Omsetningen skjer på nettsiden «Forsikringsbiler».

Blant de godkjente gjenoppbyggingsverkstedene var Olsen Bil, den store konkursrammede bruktbilforretningen på Sørlandet hvor den tidligere daglige lederen nå er siktet for mange alvorlige forhold.

– I 2017 oppgraderte vi med strengere tilgangskontroller. Verkstedene kan kun se innløste kjøretøy i den kategorien de selv har godkjenning for å reparere, sier Geir Trulserud, direktør i Finans Norge forsikringsdrift, som drifter nettsiden.

Les også: Les dette før du kjøper bruktbil

Kan være tause

Reparasjon av kondemnerte kjøretøy har blitt aktualisert etter at Motor har fortalt historien om den vannskadede bilen som ble kondemnert og senere gjenoppbygget på en slik måte at kundene som har kjøpt den ikke vil ha den.

Nå krangler en Buskerud-kvinne med bruktbilselgeren, og på nyåret møtes partene i retten.

Samtidig konkluderer en fersk tingrettdom at bilselgere ikke har plikt til å informere bruktbilkjøpere om at bilen har vært kondemnert.

Les også: Så mye koster bilen

Disse selskapene selger

Motor har gått gjennom tingrettsdommer og vedtak fra Forbrukerklageutvalget over hvilke forsikringsselskap som har solgt kondemnerte biler til Olsen bil.

Sparebank 1 forsikring og Tryg forsikring har solgt henholdsvis fire og tre av de 11 bilene som er nevnt i dommene og vedtakene.

De store forsikringsselskapene If og Gjensidige er ikke blant de nevnte forsikringsselskapene i dommene og vedtakene.

Etterkontrollerer få

Kommunikasjonssjef i Sparebank 1 forsikring, Simen B. Rudi, skriver i en epost til Motor at de gjør en kontinuerlig evaluering av verkstedene som ønsker å kjøpe de kondemnerte bilene.

– Ukjente verksteder handler vi ikke med, og det er ingen automatikk i at det er høyeste bud som vinner. Vi er blitt mer selektive med hva slags innløste kjøretøy hvert enkelt verksted tillates å by på og kjøpe, sier Rudi.

Likevel har forsikringsselskapet liten kontroll med de kondemnerte bilene etter gjenoppbygging og reparasjon.

– Denne type etterkontroll er et veldig tidkrevende arbeid. Sparebank 1 Forsikring selger årlig over 2000 biler. Vi gjennomfører etterkontroll på en liten andel av disse, vedgår Rudi.

– Useriøst

Etter det Motor forstår har andre i forsikringsbransjen erkjent at kun tre prosent av de kondemnerte bilene blir etterkontrollert av forsikringsselskapene.

Bilbransjeforbundet er kritiske til situasjonen.

– Forsikringsselskapene har lenge hatt for liten kontroll med salget av kondemnerte biler. Systemet har også vært tilrettelagt for useriøsitet, sier Egil Steinsland, kommunikasjonssjef i Norges Bilbransjeforbund.

– På hvilken måte?

– Vi ser at en del kondemnerte biler rett og lett selges for altfor høye priser, og at det ikke vil være forretning i å reparere de på lovlig måte for verkstedene som kjøper dem. Et nasjonalt skaderegister er derfor viktig.

For over ett år siden skrev Motor at et slikt skaderegister nå kommer. Men planene har blitt forsinket.