OPPGITT: Ordfører Ann Sire Fjerdingstad i Øvre Eiker kommune skulle gjerne hatt trygg vei mellom Mjøndalen og Hokksund. Foto: Geir Røed

Slik bygges veinettet i Norge:

Fikk en haug med rundkjøringer – og 17 000 kjøretøy i døgnet

Forbi Mjøndalen dundrer det 17 000 kjøretøy i døgnet, langt over grensen for at det skal bygges firefeltsvei. For ordfører Ann Sire Fjerdingstad i Øvre Eiker blir det likevel fortsatt bare møtevei – med to felt og helt uten utvidelsesplaner.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN

Nasjonal Transportplan 2018-2029 skal vedtas i Stortinget 19. juni. Samferdselsprosjekter for hele 1034 milliarder kroner. I en serie artikler setter Motor fokus på noen av utbyggingsprosjektene som først har vunnet – og senere tapt – i veitombolaen: Strekninger som delvis er bygget ut, men hvor det gjenstår delstrekninger med gammel og utdatert standard.

Denne artikkelen: E134 Drammen–Kongsberg

Første artikkel: E18 Vinterbro–Riksgrensen

Andre artikkel: E16 Kløfta–Kongsvinger

I ettermiddagsrushet er det tett mellom bilene på E134 forbi Mjøndalen og opp til Hokksund. De syv kilometerne har i gjennomsnitt 17 000 kjøretøy i døgnet, og er ifølge Statens vegvesen en veistrekning som er utsatt for møteulykker.

– Midtdelere vil forhindre nye ulykker og redusere antallet drepte og hardt skadde på strekningen, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

De har i flere år hatt planene klare for en utvidelse av veibredden fra ni til 12,5 meter, og med bygging av midtdelere, forbikjøringsfelt og belysning.

Les også: Her er myndighetenes regning til norske bilister – 112 000 på hver

Lite prosjekt

Prosjektet er kostnadsberegnet til 110 millioner kroner – et lite beløp i veibyggingssammenheng. Byggetiden er beregnet til å ta bare litt over ett år.

Etter at reguleringsplanen var vedtatt i 2013 i Øvre Eiker og 2014 i Nedre Eiker, begynte vegvesenet med detaljplanleggingen. Så ble det full stopp.

– Det var satt av penger i fjor til prosjektet. Men pengene ble i stedet brukt på utbedring av tunneler, opplyser prosjekteringsleder Alain Timothee Kodila i Statens vegvesen til Motor.

Nå jobber ingen i Statens vegvesen med trafikksikkerhetsprosjektet. Selv prosjekteringslederen har fått andre oppgaver.

MØTEVEI: Slik ser E134 ut forbi Mjøndalen: Høy trafikk på vei med bare to felt og ingen midtdelere. Foto: Geir Røed

Slik er E134 Drammen–Kongsberg bygget:

E134 Strømsåstunnelen under Drammen har ett tunnelløp og tofelts trafikk på møtevei. Fra tunnelen til Mjøndalen er det tofeltsvei med midtdelere og forbikjøringsfelt. Fra Mjøndalen til Hokksund er det tofelts møtevei.

Fra Hokksund til Kongsberg er det størstedelen av strekningen tofeltsvei med midtdelere og forbikjøringsfelt. De siste kilometerne inn mot Kongsberg bygges nå med fire felt. Dette prosjektet åpnes i 2019.

E134 mellom Drammen og Kongsberg er på totalt 40 kilometer.

(Kilde: Statens vegvesen)

Les også: Er du lei av å kjøre? Nå kan du padle langs de Nasjonale turistveger

Over 10 år for sent

Det gjør ordfører Ann Sire Fjerdingstad (Høyre) i Øvre Eiker oppgitt.

– En haug med rundkjøringer gir lav gjennomsnittsfart og til tider ekstreme køer, spesielt på morgenen og ettermiddagen, forteller hun.

Hun er svært misfornøyd med at ingenting skjer. Men den trafikkerte strekningen mellom Mjøndalen og Hokksund er ikke den eneste delstrekningen mellom Drammen og Kongsberg som nedprioriteres.

Under Strømsø bydel i Drammen går den 3,5 kilometer lange Strømsåstunnelen, som åpnet i 2001.

Vurderer du elbil? Da MÅ du lese denne testen

Tunnelen ble bygget med toveis trafikk i bare ett løp. Sikkerheten er for dårlig og trafikken er så stor at det må bygges et ekstra tunnelløp slik at det blir fire felt i to løp allerede innen 2019. Ifølge Statens vegvesen passerer 18 000 kjøretøy tunnelen hvert døgn.

Men regjeringen vil ikke bevilge nok penger i den kommende 12-års perioden. Nytt løp vil dermed tidligst stå ferdig utpå 2030-tallet, slik situasjonen er nå.

ETT LØP: På grunn av trafikkmengden og sikkerheten må Strømsåstunnelen utvides til to løp. Men det skjer trolig først på 2030-tallet. Foto: Geir Røed

 

To felt på utsiden

Og når en ny tunnel en gang står ferdig, vil det være fire felt inne i tunnelen, men bare to felt med midtrekkverk på utsiden, ved Mjøndalen.

– Det er korrekt. Vi planlegger ikke for fire felt fra Strømsåstunnelen til Mjøndalen, sier prosjektleder Tom Hedalen i Statens vegvesen.

– Det er ikke teknisk vanskelig å få overgang fra fire felt og to løp i tunnelen til to felt med midtdeler på utsiden. Reguleringsplanen er dessuten vedtatt med den løsningen, fortsetter prosjektlederen.

Les også: Her er 25 gode spisesteder langs veien 

Ordfører Ann Sire Fjerdingstad rister oppgitt på hodet, der vi møter henne i en pause i et formannskapsmøte ved den trafikkerte E134.

– Midtdelere er bra og viktig for trafikksikkerheten. Men trafikkmengden tilsier at det må bygges firefeltsvei hele veien fra Drammen til Hokksund nå, og ikke engang på tidligst 2030-tallet. Veien er sprengt, det er lange køer og stadig påkjørsler bakfra, sier ordføreren.

Firefelts til Kongsberg

På den langt mindre trafikkerte strekningen mellom Hokksund og Kongsberg er det mye bedre vei enn mellom Drammen og Hokksund. Fra Hokksund mot Kongsberg ble det for noen år siden bygget midtdelere, og nå bygges det firefeltsvei helt inn til og gjennom Kongsberg for over fire milliarder kroner. Prosjektet skal være ferdig i 2019.

– Vi må sørge for helhetlig planlegging, sier ordføreren i Øvre Eiker, og rister litt mer på hodet over veimyndighetenes prioriteringer.

MÅ VENTE: Det kan drøye lenge for den ordføreren som gir seg til å vente på ny vei gjennom Øvre Eiker. Foto: Geir Røed