OPPGITT: – Første gang jeg var med på å behandle denne veiutbyggingen i lokalpolitikken var i 1992. Det er 25 år siden, sukker ordfører Knut Hvithammer i Sør-Odal. Foto: Geir Røed

Slik bygges veinettet i Norge:

«Det er meningsløst, komisk og latterlig. Og bilistene blir holdt for narr»

E16 til Kongsvinger har flott firefeltsvei i begge ender, men svært dårlig 1960-talls standard midt på. Politikerne vil ikke fullføre veien før om 10 år.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN

Nasjonal Transportplan 2018-2029 skal vedtas i Stortinget 19. juni. Samferdselsprosjekter for hele 1034 milliarder kroner. I en serie artikler setter Motor fokus på noen av utbyggingsprosjektene som først har vunnet – og senere tapt – i veitombolaen: Strekninger som delvis er bygget ut, men hvor det gjenstår delstrekninger med gammel og utdatert standard.

Denne artikkelen: E16 Kløfta–Kongsvinger

Forrige artikkel: E18 Vinterbro–Riksgrensen

Slik ser E16 mellom Kløfta og Kongsvinger ut. Ved Opakermoen i Nes i Akershus er det 40 kilometers fartsgrense og fartsdump. Ved Skarnes i Hedmark er det en svært smal bru med anbefalt hastighet 40 km/t.

SMALT: Ved Skarnes må rundt 10 000 kjøretøy i døgnet over denne broen. Foto: Geir Røed

 

Industrilederen Jan Roger Broen sammenligner veien mellom Kløfta og Kongsvinger med et vannrør.

- Tenk deg et vannrør som er bredt i begge ender, men smalt et stykke midt på. Slik er veien mellom Kløfta og Kongsvinger. Bred og fin et stykke fra Kløfta, så smal i flere mil, før den blir bred igjen før Kongsvinger. Akkurat som med vannet blir det ikke god flyt i trafikken med slike hindringer. Jeg blir rett og slett frustrert og oppgitt, sier Broen.

Han er fabrikksjef på Mapei i Nord-Odal, en industribedrift som lager lim, fugemasser og kjemiske produkter til byggebransjen. Fabrikken har hver dag 60-80 trailere som forlater fabrikken. Mange av dem kjører på den delen av E16 som ikke er ferdig bygget.

- God logistikk er svært viktig. Nå kjører mange av trailerne våre på en vei med fartsdumper og fartsgrense ned mot 40 kilometer i timen. Det er sløsing med ressurser å bygge oppstykket og delt. Myndighetene må bygge ferdig, sier Jan Roger Broen.

Les også: Dette er bompengeregningen til norske bilister 

Slik er E16 Kløfta-Kongsvinger bygget:

I 2007 åpnet 10 kilometer firefeltsvei mellom Kløfta og Nybakk i Ullensaker. Våren 2017 var veien nedbetalt, og bomstasjonen ble fjernet. I 2014 åpnet 17 kilometer firefeltsvei mellom Slomarka i Sør-Odal kommune og Kongsvinger.

Midt på, fra Nybakk til Slomarka, er det en strekning på 32 kilometer med standard fra 1960-tallet. Langs veien er det skoler og annen tettbebyggelse, fartsreduserende tiltak, trange bruer og rundkjøringer, og fartsgrense ned mot 40 km/t.

(Kilde: Statens vegvesen)

Oppgitt ordfører

Men industrilederen må trolig vente lenge. I regjeringens forslag til Nasjonal transportplan får ikke veiprosjektet penger til fullføring før mot slutten av 2020-tallet – om ca 10 år.

På Stortinget har regjeringspartiene, støttepartiene og det største opposisjonspartiet, Arbeiderpartiet, alle sagt de vil prioritere opp E16 mellom Kløfta og Kongsvinger. Men uansett vil det ta mange år før hele veien er ferdig bygget ut.

Ap vil bruke noe mer penger på veiprosjektet i den kommende 12-års perioden, mens regjeringspartiene og støttepartiene vil at det skal vurderes om det statlige selskapet Nye Veier kan overta utbyggingen.

Situasjonen gjør den lokale Arbeiderparti-ordføreren oppgitt. På Slomarka, akkurat der hvor den gamle 60-tallsveien blir avløst av en av de nybygde strekningene, møter vi ordfører Knut Hvithammer i Sør-Odal kommune.

– Første gang jeg var med på å behandle veiutbyggingen i lokalpolitikken var i 1992. Det er 25 år siden, sukker Hvithammer.

Les også: Disse er mest utsatt i trafikken

Foreslo rundkjøringer

Allerede i 1997 vedtok Stortinget at det skal være motorveistandard på E16 mellom Kløfta og Kongsvinger. Noen år senere startet utbyggingen, og i 2014 sto til sammen 27 kilometer vei ferdig.

Den resterende strekningen på 32 kilometer er nå kostnadsberegnet til over syv milliarder kroner, etter at det ble avdekket problemer med kvikkleire langs deler av strekningen, som har fordyret byggeprosjektet med nesten to milliarder kroner.

40 KM/T: Ved Opakermoen ligger husene så tett inntil veien at det er fartsgrense på 40 km/t. Foto: Geir Røed

– Vi har prøvd å snu alle steiner for å få regjeringen til å fullføre veiprosjektet. Da samferdselsministeren utfordret oss på hvordan byggekostnadene kan bli lavere ved alternative løsninger, foreslo vi rundkjøringer i stedet for toplanskryss. Det er jo mye billigere. Men veien har likevel ikke blitt prioritert, sier ordføreren skuffet.

Knut Hvithammer er en sindig hedmarking, men blir fristet til å bruke kraftige ord i sin beskrivelse av situasjonen.

– Det er meningsløst, komisk og latterlig at vi har en veistrekning med fire felt i hver ende og en lang strekning midt på med dårlig standard. Nå får vi ikke den samfunnsgevinsten vi kunne fått, og bilistene blir holdt for narr, sier ordføreren.

Les også: Vi har testet elbilen som alle vil ha

Skolebarn i grøfta

Motor har kjørt hele strekningen som ikke er utbygd. I trange rundkjøringer må tungtrafikken gire opp og ned. I grøfta så vi skolebarn gå til og fra skolen fordi det mangler gangvei, og to steder er standarden så dårlig, og bebyggelsen så tett innpå veien, at det er fartsgrense ned mot 40 km/t.

Sør-Odal kommune hadde folkeavstemning om trasévalg for 14 år siden, i 2003. Reguleringsplanen har vært ferdig i to år, men nå skjer det ingenting med videre utbygging.

- Vi har fått beskjed fra våre overordnede om å avvente, sier prosjektleder Åge Brudeseth i Statens vegvesen til Motor.

Etter at vegvesenet var ferdig med å bygge strekningen fra Slomarka til Kongsvinger, har prosjektstaben gått og ventet på videre avklaringer.

- Dersom Stortinget ikke fremskynder byggingen av den siste delen, blir prosjektorganisasjonen flyttet fra Skarnes i løpet av året, sier Brudeseth.

Like stor trafikk

Trafikkmengden er et viktig mål for hvilken veistandard som skal bygges. Forskjellig trafikkmengde på en strekning gir forskjellig veistandard. Men på strekningen Kløfta-Kongsvinger er trafikken like stor hele veien. I gjennomsnitt er det 10 000 kjøretøy i døgnet på hele strekningen, bekrefter Statens vegvesen overfor Motor.

Antallet kjøretøy har dermed for lengst passert grensen for bygging av ny vei med midtrekkverk, som er 6000 kjøretøy i døgnet. Behovet for ny vei er stort. Det bekreftes også av at den første strekningen som ble bygget har hatt så stor trafikk at bompengestasjonen ble tatt ned fem år før planen. Veien var nedbetalt.

Da inviterte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen pressen til nedrigging av bomstasjonen.

Men både industrileder Jan Roger Broen og ordfører Knut Hvithammer mener bomstasjonen bare kunne blitt stående.

– De burde fortsatt med innkreving av penger og fullført veien omgående, sier Jan Roger Broen.

– Nå blir det bare et unødvendig opphold i betalingen, sier Knut Hvithammer.

Etter planen skal bilistene betale nesten halvparten av byggekostnadene for den gjenstående strekningen.