ENIGHET I OSLO: Det er politisk flertall for Oslopakke 3 igjen – en avtale som skal hovedstadsregionen en kraftig oppgradert samferdselsløsning. Foto: Mashhour Halawani/Flickr

15 milliarder på Stortinget vs. 74 milliarder i Oslo bystyre:

Rømte fra «liten» pakke til enighet om gigantavtale

Frp-profilene Carl I. Hagen og Christian Tybring-Gjedde søkte permisjon fra Stortinget for å slippe unna bompengevedtak på 15 milliarder. I stedet tilbrakte de onsdagskvelden i Oslo bystyre der det var annonsert enighet om Oslopakke 3 – som får minst 74 milliarder i bompenger.

Publisert Sist oppdatert

Foran bystyremøtet ble Arbeiderpartiet, Høyre, MDG, SV og Venstre enige på bakrommet om detaljene for finansieringen og framdriften i prosjektene i hovedstadsområdet.

Det hadde oppstått spenning om avtalen etter at Høyre og Venstre krevde nye forhandlinger om Oslopakke 3.

De mente byrådet har ikke fulgt opp den avtalefestede enigheten om Røatunnelen.

Men nå er partiene enige om at det skal settes av 175 millioner til tunnelen.

Dermed er det igjen flertall for Oslopakke 3 – som er det i særklasse største samferdselsprosjektet i landet.

Les også: «Bompengegjelden vil bare øke»

Overordnet plan

Det er stor usikkerhet om de økonomiske rammene på Oslopakke 3, og dermed også om hvor store de endelige bompengekostnadene blir for bilistene.

Pakken er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus, det vil si de daglige samferdselsløsningene for nær en fjerdedel av landets befolkning.

Avtalen har en økonomisk ramme på 120 milliarder kroner (2016-prisnivå) for perioden 2017–2036, og finansieringen skjer gjennom bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Les også: Her er den egentlige bompengeregningen

Korridorer utenom

Bompengeandelen for Oslopakke 3 er godt over 50 prosent, og i følge de siste anslagene skal det tas inn 74 milliarder kroner i bompenger.

Disse skal blant annet finansiere Fornebubanen, ny sentrumstunnel for T-bane – inkludert ombygging av Majorstua stasjon, modernisering av trikkenettet, E16 fra Sandvika til Wøyen og bane-/ og kollektivløsning for Nedre Romerike.

I tillegg kommer det nye bompengeløsninger for de to aller største veiprosjektene, kalt Øst- og Vestkorridoren på henholdsvis E6 og E18.

Disse får bompengekostnader som senest er anslått til 32 milliarder kroner – slik at samlet fort kan bli over 100 milliarder som skal tas inn i bompenger.