BYPAKKE: I Trondheim skal det investeres over 15 milliarder kroner i samferdel gjennom bypakkeordningen. Foto: Christopher/Flickr

Sjekk detaljene i din by:

Slik blir bypakken for Trondheim

Dette er hovedpunktene i bypakken for Trondheim pr august 2017.

Publisert Sist oppdatert

Les også: Dobler antall bomringer rundt norske byer

Den nåværende bompengeordningen blir trolig forlenget med fem år. Dessuten kan det bli enda en ny bompengepakke om noen år.

Hva skal bygges?

Flere hundre små og store prosjekter i og rundt Trondheim. Halvparten av pengene brukes til veibygging, mens den andre halvparten brukes på kollektivtrafikken, sykkelfelt, fortau, miljøgater og prosjekter for gående. Blant annet brukes det 1,5 milliarder kroner bare på sykkeltiltak.

Større veiprosjekter er ny E6 fra Tonstad (Tiller) til Melhus, ny bru ved Sluppen og Byåstunnel.

I 2018 starter arbeidet med en ny bompengepakke, en forhandling om en bymiljøavtale mellom lokale og sentrale myndigheter, som skal finansiere videre utbygging av metrobuss i Trondheim. 

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

15,4 milliarder kroner for eksisterende pakke.

Kostnader for utbygging av et ferdig metrobuss-system er ikke kjent. Men første fase, som skal være ferdig til høsten 2019, koster ca 660 millioner kroner. Innen 2023 skal det være brukt tre milliarder kroner på metrobuss-systemet.

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

6,9 milliarder kroner, som gir en bompengeandel på 45 prosent. Men denne andelen vil øke drastisk dersom bompengeperioden blir forlenget. Da blir bompengeandelen rundt 10 milliarder kroner.

Når starter bompengeinnkrevingen?

Det nåværende bompengesystemet har vært i drift siden 2014. Opprinnelig skulle dette bompengeopplegget vare til 2024, men nå ønsker lokale myndigheter å forlenge innkrevingsperioden med fem år, slik at det skal kreves inn bompenger helt til 2029.

Årsaken er at man ønsker å fullføre alle planlagte prosjekter. Men man mangler penger dersom det ikke kommer mer inn i bompengeinntekter.

Med en forlengelse av bompengeperioden på fem år for nåværende bompengesystem, vil myndighetene ta inn 600 millioner kroner ekstra i bompenger i året. Det blir til sammen hele tre milliarder kroner i ekstra bompenger i femårs-perioden. 

Hva blir takstene?

Takstene i dagens bompengesystem varierer fra ni kroner og opp til 37 kroner per passering for lette kjøretøy.

Hvor blir bommene?

Det er 15 bommer i og rundt sentrum, samt seks bommer på E6 sørfra.

Med en ny pakke som skal finansiere metrobuss og enda flere prosjekter kan det bli endringer både i takster og plassering av bomstasjoner, og muligens enda flere bomstasjoner.

Se den samlede oversikten over bypakkene her!