BYPAKKE: Tromsø er en av 23 byer med bypakke-ordning for å finansiere samferdselsutbyggingen. Foto: Peter Raaum

Sjekk detaljene i din by:

Slik blir bypakken for Tromsø

Dette er hovedpunktene i bypakka for Tromsø pr august 2017.

Publisert Sist oppdatert

Les også: Dobler antall bomringer rundt norske byer

Drivstoffavgiften som Tromsø har hatt i mange år gir ikke nok inntekter til samferdselsutbyggingene som det er behov for. Derfor ønsker myndighetene i stedet å få på plass en bypakke med omfattende bompengeinnkreving.

Bypakken har fått navnet «Tenk Tromsø».

Hva skal bygges?

55 prosent av pengene (ca 4,4 milliarder kroner) skal brukes på kollektivtiltak, trafikksikkerhetstiltak og prosjekter for gående og syklister. 45 prosent av pengene skal brukes på veier.

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

Åtte milliarder kroner.

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

3,5 milliarder kroner (44 prosent).

Når starter bompengeinnkrevingen?

Trolig i år 2020 eller 2021. 

Etter et tverrpolitisk forlik (unntatt Frp) sist vinter er det skapt ny usikkerhet rundt finansieringen av bypakken, og bypakken skal behandles i de lokalpolitiske organer igjen i løpet av høsten 2017. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil heller ikke at staten skal dekke mer enn maksimalt halvparten av investeringene.

Det er også en debatt om bilister med piggdekk skal måtte betale ekstra.

Men det er høyst sannsynlig at Tromsø får en bypakke som i hovedsak vil ligne det man i vinter ble enige om.

Hva blir takstene?

10 kroner utenom rushtidene og 30 kroner i rushtidene. Dobbel pris for kjøretøy i takstgruppe 2. Elbiler får ikke kjøre gratis, men takster er ikke konkretisert.

Hvor blir bommene?

15 bommer, 13 på Tromsøya, hvor sentrum ligger, og to bommer i Tromsdalen, ved europaveien. De fleste bommene kommer rundt det store kjøpesenteret ved flyplassen og i området rundt universitetet og sykehuset.

Det blir innkreving begge veier, men bilistene må betale for maksimalt 80 passeringer i måneden, og kun én gang ved flere passeringer innenfor en time.

Ved 80 passeringer i måneden, 40 i rush og 40 utenfor rush, bli total betaling for vanlige biler 1600 kr i måneden.

Se den samlede oversikten over bypakkene her!