GIGANTPAKKE: Tilsammen skal det bygges samferdselstilbud for 137 milliarder i Oslo og Akerhus. Foto: Mashhour Halawani/Flickr

Sjekk detaljene i din region:

Slik blir bypakken for Oslo og Akershus

Dette er hovedpunktene i den enorme bypakken for Oslo og Akershus pr. august 2017.

Publisert Sist oppdatert

Les også: Dobler antall bomringer rundt norske byer

Hva skal bygges?

Delfinansiering av store veiutbyggingsprosjekter som E18 vestover og E6 Klemetsrud-Ulven, samt finansiering av store kollektivtiltak som Fornebubanen og sentrumstunnel under Oslo sentrum. Mye av pengene skal også brukes på nye T-banevogner og drift av kollektivtrafikken.

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

137 milliarder kroner.

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

74 milliarder kroner, som utgjør en bompengeandel på 59 prosent. 79 prosent av bompengene brukes på kollektivtiltak og prosjekter for syklende. Bompengeinntektene er anslått til å bli 4,4 milliarder kroner i året.

Når starter bompengeinnkrevingen?

1. oktober 2017 stiger takstene i dagens bomstasjoner. I 2019 og 2020 blir det ytterligere økninger – og elbiler må betale.

Hva blir takstene?

I dag betaler alle biler unntatt nullutslippskjøretøy 34 kroner. Fra 1. oktober vil det koste 43 kroner for bensinbiler utenfor rushtiden, og 53 kroner i rushtiden (klokka 06.30-09 og 15-17). For dieselbiler blir takstene henholdsvis 48 og 58 kroner. Prisene gjelder for biler i takstgruppe 1 (kjøretøy under 3,5 tonn). For tyngre biler, takstgruppe 2, vil det koste mellom 100 og 190 kroner.

Fra 2019 blir takstsystemet lagt om, og det blir i praksis mye dyrere. I de fleste av bommene blir det innkreving begge veier, mens det blir innkreving kun inn mot byen i bomstasjonene ved bygrensen fra Bærum, Romerike og Follo.

Fra 2019 blir dette takstene for kjøretøy under 3,5 tonn:

  Bomring på bygrensene (betaling kun mot Oslo) I dagens bomring (betaling hver vei) Bomring i indre by, langs ring 2 og i to bompengearmer (betaling hver vei) Normaltakst bensinbil 20 20 16 Rushtidstakst bensinbil 26 26 20 Normaltakst dieselbil 24 24 18 Rushtidstakst dieselbil 29 29 22 Normaltakst nullutslippsbil 5 5 4 Rushtidstakst nullutslippsbil 10 10 8

Fra 2020 stiger satsene for elbiler.

Hvor blir bommene?

I dag er det 29 bomstasjoner som omkranser Oslo. Fra 2019 kommer det et 50-talls nye bomstasjoner, slik at det totalt blir ca 85 bomstasjoner i Oslo. De nye bommene kommer på kommunegrensene mot Romerike og Follo, i en ny bomring rundt indre by, samt i egne bompengearmer flere steder i Oslo.

Se den samlede oversikten over bypakkene her!