BOMPAKKE: Antallet bomstasjoner i Kristiansand blir nesten tredoblet i den nye bypakken. Foto: Ben Bodien/Flickr

Sjekk detaljene i din by:

Slik blir bypakken for Kristiansand

Dette er hovedpunktene i bypakken for Kristiansand pr august 2017.

Publisert Sist oppdatert

Les også: Dobler antall bomringer rundt norske byer

Hva skal bygges?

Ca 10 milliarder kroner skal brukes på drift og investeringer i kollektivtrafikken samt på prosjekter for gående, syklende og rene miljøtiltak.

4,6 milliarder kroner skal brukes på veiprosjekter. De to største veiutbyggingsprosjektene er utbygging av 1,7 kilometer på E39 fra Gartnerløkka midt i sentrum til Kolsdalen ved nikkelverket, samt ny havnegate ved ferjeterminalen.

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

14,8 milliarder kroner

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

Ca fem-seks milliarder kroner, som gir en bompengeandel på ca 35-40 prosent.

Når starter bompengeinnkrevingen?

Takstene i den nåværende bomringen skrus kraftig opp trolig i løpet av 2019. Tidspunktet er avhengig av når myndighetene har på plass et endelig opplegg for pakken.

Hva blir takstene?

Opprinnelig var det meningen å plusse på bompengetakstene med 50 prosent, fra dagens takster på henholdsvis 14 kroner utenfor rushtid og 21 kroner i rushtiden, og opp til henholdsvis 21 kroner og 32 kroner for kjøretøy i takstgruppe 1.

Men nå ønsker man dessuten å differensiere satsene, slik at det trolig blir enda dyrere for dieselbiler og billigere for elbiler.

Hvor blir bommene?

Det er foreslått å nesten tredoble antallet bomstasjoner i byen, fra fem til 13. I tillegg til totalt åtte bommer rundt sentrum, blir det også bommer i bydelene Hellemyr og Voie/Vågsbygd, samt tre bommer rundt Sørlandsparken, hvor det blant annet er store kjøpesentre og Kristiansand dyrepark.

Se den samlede oversikten over bypakkene her!