FULL PAKKE: Bypakken i Bergen har en samlet ramme på 29 milliarder kroner. Foto: Mariusz Kuzniak/Flickr

Sjekk detaljene i din by:

Slik blir bypakken for Bergen

Dette er hovedpunktene i bypakken for Bergen pr august 2017.

Publisert Sist oppdatert

Les også: Dobler antall bomringer rundt norske byer

Bergen har hatt bomring siden 1980-tallet. Våren 2016 ble det innført rushtidsavgift, hvor man gikk fra en flat takst hele døgnet på 25 kroner, til stor differensiering på satsene i og utenfor rushtid (se takster lenger ned).

Nå blir takstene endret igjen, og antallet bomstasjoner fordobles, i forbindelse med en ny byvekstavtale og en ny bompengeordning. Den nye bompengeordningen skal ha en varighet på 20 år.

Avtalen blir trolig vedtatt på Stortinget i høst.

Byråden for samferdsel og byutvikling, Anna Elsa Tryti (Ap), sier at opplegget fører til at «Bergen blir en kollektiv-, sykkel og gåby».

Hva skal bygges?

Bybane til Fyllingsdalen og Åsane, tunneler, og et bedret kollektivsystem mellom sentrum og Bergen vest. Deler av pengene, 1,5 milliarder kroner, skal også brukes på det store prosjektet Ringveg øst, som i tillegg vil få sin egen bompengeordning.

Totalt 25 av de 29 milliardene skal brukes på utbygging av Bybanen samt på sykkel, gange og framkommelighet for kollektivtrafikk. Fire milliarder brukes på veitiltak. 

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

29 milliarder kroner.

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

11 milliarder, som gir en andel på 38 prosent.

Når starter bompengeinnkrevingen?

I eksisterende bomstasjoner blir nye takster innført kort tid etter stortingsvedtaket, nå i høst eller til vinteren. De nye bomstasjonene kommer på plass ca ett år senere, trolig vinteren 2019.

Hva blir takstene?

Nå betaler alle fossilbiler i takstgruppe 1 19 kroner utenfor rushtid og 45 kroner i rushtiden (mandag til fredag 0630-0900 og 1430-1630).

Nå blir det nytt takstsystem, med følgende satser for kjøretøy i takstgruppe 1:

Biltype Utenfor rushtid I rushtid Nullutslippsbiler 0 0 Bensin og hybrid 23 48 Dieselbiler 28 53

Når andelen elbiler stiger til over 20 prosent, må elbiler betale 10 kroer utenfor rushtiden og 20 kroner i rushtiden.

I takstgruppe 2, tyngre kjøretøy, blir satsene langt høyere. Kjøretøy med eldre motorer må betale 115 kroner i rushtiden.

Takstøkningen fører til at årlige bompengeinntekter mer enn dobles, fra 500 millioner kroner til 1,2 milliarder kroner i året. 

Hvor blir bommene?

I dag er det 14 bommer, de fleste i sentrum. Nå kommer det 13 nye, slik at antallet blir fordoblet. De fleste på trafikkerte veier i bydelene. Det kommer blant annet flere bommer i Åsane og mellom Nesttun og Flesland.

Se den samlede oversikten over bypakkene her!