FØRST KRABBE…: Nikolai Astrup (t.v.) fra Høyre og FrP-statsråd Ketil Solvik-Olsen fra fremleggelsen av Nasjonal transportplan i vår. Foto: Terje Pedersen/Scanpix
FØRST KRABBE…: Nikolai Astrup (t.v.) fra Høyre og FrP-statsråd Ketil Solvik-Olsen fra fremleggelsen av Nasjonal transportplan i vår. Foto: Terje Pedersen/Scanpix

Vil ha tungtransport-svar først:

«Det er noe med å krabbe, før man begynner å gå»

Høyre avviser ikke veiprising, men vil først ha på bordet den varslede utredningen av hvordan en slik avgiftsmodell kan fungere innenfor tungtransporten.

Publisert Sist oppdatert

Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker å starte utredning av veiprising for hele bilparken så snart som mulig. Hovedargumentet er ønsket om en mer rettferdig fordeling enn dagens avgiftsystem gir rom for.

Nikolai Astrup (H), leder av Transport- og Kommunikasjonskomitéen på Stortinget, er ikke avvisende til veiprising, men sier det er mange elementer som først må avklares – særlig når det gjelder persontransporten.

– Det er noe med å krabbe, før man begynner å gå. I forbindelse med det siste budsjettvedtaket var det enighet om å få en utredning av veiprising innen tungtransport. Det er et logisk sted å starte for å hente kunnskap om hvordan dette kan fungere, sier Astrup til Motor.

Les også: TØI-forsker vil skrote bompengeordningen

– Tungtransport er litt enklere enn persontransport, fordi den forlengst er gjennomregulert, med sjåfører som er på jobb og allerede har en brikke i bilen, sier han.

Nettopp spørsmålene knyttet til registrering av kjøredata vil kunne være kime til adskillig debatt, mener Astrup.

– Med veiprising vil all kjøring være sporbar. Lar det seg løse? Og er det noe vi ønsker? Jeg tror ikke det er et folkekrav å kjøre rundt med en svart boks i bilen som kan spore hver meter du kjører, sier han.

Men han ser flere utfordringer enn det som er knyttet til personvernet.

– Da Grønn skattekommisjon tok til orde for veiprising handlet det lite om utslipp. Men dagens system tillater allerede en stor grad av differensiering. De som har drivstoffgjerrige kjøretøy betaler mindre i avgifter, og de med nullutslippsbiler betaler ingen ting. I tillegg er kjøpsinsentivene en del av dette puslespillet.

Les også: Dette mener partiene om samferdsel

Dessuten må en eventuell endring av avgiftssystemet løse utfordringer knyttet til ulik bruk av samme vei:

– Ta Oslo som eksempel: Kjører du inn til Oslo når du kunne valgt et kollektivt alternativ, er det naturlig at du betaler en pris for det. Hvis du derimot bor i Oslo og kjøre på den samme veien, bør det være mulig å bruke bilen uten at du skal betale det samme som en tilreisende gjør for sin arbeidsreise i rushtiden, sier Astrup.

– Hva tiltaler deg mest med veiprisingsystemet?

– Hvis det er erstatter bompengene, vil vi kunne få en mer rettferdig fordeling av byrdene. Men hvis dette skal være avgifter som kommer på toppen av alle de andre, er vi skeptiske til ordningen, sier Nikolai Astrup.

Les også: Slippe bompenger? Her er fire gode elbiler!