NORSK STANDARD: Dette er veistandarden på E18 bare to-tre mil fra Oslo sentrum. Trafikken dundrer forbi på smal tofeltsvei. Foto: Geir Røed

Slik bygges veinettet i Norge:

Bruker minst 30 år på vedtatt E18-bygging

Slik ser en av hovedveiene på Østlandet ut, bare et par mil fra Oslo sentrum. Myndighetene bruker mange tiår på å bygge ut E18 mellom Vinterbro og riksgrensen – og er på langt nær ferdig.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN

Nasjonal Transportplan 2018-2029 skal vedtas i Stortinget 19. juni. Samferdselsprosjekter for hele 1034 milliarder kroner. I en serie artikler setter Motor fokus på noen av utbyggingsprosjektene som først har vunnet – og senere tapt – i veitombolaen: Strekninger som delvis er bygget ut, men hvor det gjenstår delstrekninger med gammel og utdatert standard.

Denne artikkelen: E18 Vinterbro–Riksgrensen

Gjennom Kråkstad i Ski kommune dundrer trafikken på smal tofeltsvei uten hverken midtdelere eller romlefelt. Det er ubehagelig og trafikkfarlig å gå eller sykle langs den sterkt trafikkerte veien fra Vinterbro gjennom Follo mot Østfold, hvor opptil 25 000 kjøretøy passerer hvert døgn.

FULL FART: På denne smale tofeltsveien går det opp mot 25.000 kjøretøy i døgnet. Foto: Geir Røed

Den 70 kilometer lange veistrekningen på E18 fra Vinterbro til riksgrensen, gjennom Follo og Indre Østfold, har vært planlagt utbygd siden 1980-tallet.

I 1998, for snart 20 år siden, sto den første delstrekningen ferdig.

Nå bygges den nest siste delstrekningen mellom Ørje og svenskegrensen.

KRITISK: Tidligere ordfører Nils Skogstad i Marker kommune er kritisk til E18-utbyggingen gjennom Follo og Indre Østfold. I bakgrunnen bygger Statens vegvesen den dyre Norgesporten. Foto: Geir Røed

Men den siste, Vinterbro-Retvet – delstrekningen nærmest Oslo – blir ikke fullført før nærmere 2030, ifølge regjeringens forslag til Nasjonal transportplan.

Les også: E6 gjennom Gudbrandsdalen blir 60 år forsinket

Slik er E18 Vinterbro-riksgrensen – og slik er den bygget 16 kilometer fra Vinterbro til Retvet gjennom Follo har gammel standard med tofelts møtevei. Strekningen skal bygges ut etter planen først i siste halvdel av 2020-årene 25 kilometer fra Retvet, som er like ved fylkesgrensen mellom Akershus og Østfold, til Momarken har firefeltvei. Fire kilometer fra Momarken til Hærland har tofeltsvei med midtdelere og forbikjøringsfelt. 19 kilometer fra Hærland til Ørje er møtevei uten midtrekkverk. Seks kilometer fra Ørje til svenskegrensen er tofeltsvei med midtdelere og forbikjøringsfelt. Første delstrekning av totalt ni sto ferdig i 1998 (Kilde: Statens vegvesen)

 

«Norgesporten»

– Dette er så typisk norsk veibygging som det kan få blitt. Det er helt utrolig, sier Nils Skogstad. 84-åringen var ordfører i Marker kommune i 20 år fra 1980 til årtusenskiftet.

FEST PÅ FORSKUDD: For nesten 20 år siden, i 1998, ble ferdigstillelsen av den første delstrekningen feiret med veikake. Hele strekningen blir trolig ikke ferdig før mot slutten av 2020-tallet. Arkivfoto: Statens vegvesen

Den gangen var utbygging av E18 tema. Det er det fortsatt, nesten 20 år etter at han gikk av.

Skogstad er glad for at det bygges vei, men oppgitt over fremdriften og valgene som er tatt. Han er mer engasjert enn de fleste, og tar Motor med på en kjøretur i Ørje sentrum for å vise frem veiutbyggingen gjennom tettstedet. Flere steder rister han på hodet over løsningene til veimyndighetene.

LANDEMERKE: Norgesporten bygges nå i sommer. Foto: Geir Røed

Statens vegvesen bruker blant annet 15 millioner kroner ekstra på å bygge en lang bro på Stormosen for at insektarten øyenstikkere skal få bedre leveforhold. De bruker også 40 millioner kroner på «Norgesporten», en spektakulær lyssatt bro over E18 i Ørje.

– De kunne heller brukt pengene på mer vei, mener den tidligere Senterparti-ordføreren når vi stopper for å se på byggingen av «Norgesporten», det som skal bli et blikkfang for utlendinger som kommer til Norge.

Les også: Bilistene får bompengeregning på 112 000 kroner hver

Ingen vil fremskynde

Når Norgesporten står ferdig til høsten, blir det trolig flere års opphold i den videre utbyggingen på E18.

Ingen av de tre største partiene på Stortinget vil foreløpig fremskynde utbyggingen av den 16 kilometer lange strekningen gjennom Follo, fra Vinterbro til Retvet like ved fylkesgrensen mellom Akershus og Østfold, selv om veien trafikkeres av opp mot 25 000 kjøretøy i døgnet.

Det er langt over grensen for bygging av midtrekkverk. Ifølge normen til veimyndighetene skal det være midtrekkverk når det er mer enn 6000 kjøretøy i døgnet, og firefeltsvei når det er over 12 000 kjøretøy i døgnet.

Et lengre opphold i utbyggingen vil føre til store merkostnader for samfunnet. Statens vegvesen må ved en pause bygge ned prosjektorganisasjonen, for senere å bygge den opp igjen.

Det koster.

– Vi har gjort en svært grov beregning som viser at det kan koste inntil 150-200 millioner kroner ekstra, sier prosjektleder Elin Bustnes Amundsen i Statens vegvesen til Motor.

Les også: Slik blir bompengesjokket rundt Oslo 

– Må bygge ferdig

Lokalpolitikerne i Follo og Indre Østfold har kjempet i mange tiår for trygg og sikker vei med høyere hastighet enn i dag. Ordfører Erik Unaas (H) i Eidsberg kommune er en av dem. Han er oppgitt over situasjonen, og at hverken hans eget parti Høyre, Frp eller Arbeiderpartiet vil fullføre E18 før om ca 10 år.

BUDSKAP: Ordfører Erik Unaas (t.v.) har ett budskap til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen: Bygg ferdig E18! Her er de to i et hyggelig møte ved en tidligere anledning. Foto: Eidsberg kommune

– Jeg ble kommunestyrepolitiker første gang i 1991. En av de aller første sakene var trasévalget for ny vei. Jeg har altså jobbet med dette i nesten 30 år, og vil trolig gjøre det i mange år enda, sier Erik Unaas.

E18 er den nest mest trafikkerte veien mellom Norge og Sverige og hovedforbindelsen mellom Oslo og Stockholm. En fjerdedel av tungtrafikken over grensen kjører på E18 ved Ørje.

– Etappevis utbygging er veldig krevende. Denne veien bare må bygges ferdig, sier Unaas.

Har du lest vår test? Dette er elbilen alle vil ha

Motorvei som møtevei

Men E18 mellom Vinterbro og riksgrensen er ikke ferdig selv når den siste delstrekningen er bygget, om ca 10 år etter nåværende planer.

19 av kilometerne, fra Hærland i Eidsberg til Ørje, ble bygget som møtevei uten midtrekkverk. I dag har denne strekningen en gjennomsnittstrafikk på ca 7000 kjøretøy i døgnet, noe som betyr at det ifølge standarden skal være midtrekkverk. Derfor jobber veimyndighetene med ny utbygging også her.

DELVIS TOPP: På bare deler av strekningen mellom Vinterbro og svenskegrensen er det slik veistandard som her ved Askimporten med fire felt og veitunnel i to tunnelløp. Foto: Geir Røed

– Det er et stort paradoks at det vurderes standardheving på deler av veien før man har påbegynt utbygging av den siste delstrekningen, sier ordfører Erik Unaas i Eidsberg.