LITE I NTP: Det meste av bompengeinntektene i bypakkene, som her i Kristiansand, er ikke nevnt i Nasjonal transportplan. Foto: Geir Røed
LITE I NTP: Det meste av bompengeinntektene i bypakkene, som her i Kristiansand, er ikke nevnt i Nasjonal transportplan. Foto: Geir Røed

Bompengeberget bare vokser:

150 bypakke-milliarder ikke med i NTP

Bilistene skal i årene fremover betale 170 milliarder kroner i bompenger i de stadig flere bypakkene. 150 av dem er ikke med i Nasjonal transportplan.

Publisert Sist oppdatert

Motor har gransket bypakkene som er under planlegging, som nylig er etablert og som kommer de nærmeste årene.

Oversikten viser at det blir bypakker i til sammen 23 byområder.

Bypakkene har et økonomisk omfang på 300 milliarder kroner. 170 milliarder skal bilistene betale gjennom bompengeinnkreving, mens 130 milliarder skal dekkes over offentlige budsjetter.

Men bare en liten andel av de 170 milliardene er med i den nye Nasjonal transportplan (NTP).

Les også: Vil skrote dagens bompengesystem

150 milliarder ikke nevnt

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sa da Nasjonal transportplan ble lagt frem i april i år, at bilistene i de kommende 12 årene skal betale 131 milliarder kroner i bompenger.

– Bompengenivået vil bli lavere enn i forrige transportplan, sa Solvik-Olsen, og viste til at bompengeandelen går ned med fire prosent.

Men det statsråden ikke nevnte er at størstedelen av bompengemilliardene i bypakkene ikke er med i NTP.

En gjennomgang Motor har foretatt viser at av de 170 bompengemilliardene i bypakkene, er bare 21,4 milliarder med i Samferdselsdepartementets oversikt på 131 milliarder.

Det betyr at nærmere 150 milliarder bompengekroner som skal tas inn gjennom bypakker i årene fremover ikke er med i NTP-oversikten. Årsaken er at disse milliardene finansierer kommunale- og fylkeskommunale veier, kollektivtiltak og tiltak for gående og syklende. Kun bompenger på riksveitiltak er med i NTP.

Det meste av bompengemilliardene på 170 milliarder kroner skal kreves inn i årene frem til 2029, mens noen titalls milliarder skal kreves inn på 2030-tallet.

Solvik-Olsen ønsker ikke å kommentere saken overfor Motor, men har tidligere kritisert artikkelserien for å trekke inn bompengebelastningen utover den aktuelle NTP-perioden.

Les også: 140 milliarder på kollektiv og myke trafikanter

– Må være mer synlig

Eirik Sivertsen, transportpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, mener bompengemilliardene i bypakkene må bli mer synlige:

– Nasjonal transportplan er i dag først og fremst en plan for statens virkemidler og pengebruk. Slik sett er NTP mer en statlig transportplan enn en nasjonal transportplan.

– Jeg mener at det i neste transportplan bør vurderes å gi en mer samlet oversikt på flere områder, uavhengig av forvaltningsnivå. I en slik oversikt er det naturlig å vise den samlede bompengebelastingen for befolkningen. Det er viktig å ha åpenhet om dette, sier Sivertsen.

Les også: Dette mener partiene om samferdsel