MER AV DETTE: Bompengeskilt landet over kan demonteres og løftes vekk hvis det blir politisk flertall for veiprising. Foto: Espen Røst

Mot flertall for å utrede veiprising:

Politisk bom for bommene?

Det kan bli flertall på Stortinget for å utrede veiprising som erstatning for bompenger og drivstoffavgift. – Veiprising er åpenbart mer rettferdig, sier Ap-politiker Tonje Brenna.

Publisert Sist oppdatert

Arbeiderpartiet ønsker å erstatte bompenger med veiprising på sikt, mens Senterpartiet ønsker å utrede veiprising i områder hvor det er gode alternativer til privatbiler, heter det i de ferske partiprogrammene for kommende stortingsperiode.

Det kan bety at det kan bli flertall for å utrede veiprising etter høstens stortingsvalg. På flere meningsmålinger har Arbeiderpartiet og Senterpartiet hatt flertall. 

Les Motors store undersøkelse: Bomregning på 280 milliarder

– Teknologien gir gode muligheter

Arbeiderpartiet ønsker veiprising fordi det i større grad enn i dag tar hensyn til kjøremengde og utslipp av klimagasser.

– Det er mye mer rettferdig, mener Tonje Brenna, gruppeleder for Arbeiderpartiet i Akershus fylkesting og niendekandidat til Stortinget for Akershus Arbeiderparti.

Brenna er også med på forhandlingene om Oslopakke 3, hvor samferdselsmyndighetene, Akershus fylkesting og Oslo kommune skal bli enige om fremtidens bompengesystem i Oslo.

Forhandlingene er ikke i mål ennå, fordi styringsgruppa for Oslopakke 3 ikke er enige. Etter det Motor forstår er politikerne uenige om både timesregler og betalingssatser.

Tonje Brenna ønsker ikke å utdype hva uenigheten består i. Men hun og Arbeiderpartiet understreker at veiprising kunne vært enklere enn 85 bomstasjoner i Oslo, slik det nå trolig blir.

Les også: Bompengesjokk i stor-Oslo

– Mange bomstasjoner med lavere satser samt innføring av timesregler er et steg mot veiprising. Veiprising som erstatning for bompenger er ikke aktuelt i Oslo nå. Men teknologien gir gode muligheter for mer rettferdig og presis betaling, og kan bli aktuelt i fremtiden, sier Tonje Brenna.

– Bompengenivået for høyt

Transportpolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Eirik Sivertsen, bekrefter at Ap vil utrede veiprising.

– Bompengenivået er i enkelte områder nå så høyt at vi mener det må ses på andre og mer effektive måter å finansiere vei- og kollektivutbygging på i Norge. Arbeiderpartiet vil derfor utrede

bruken av veiprising hvis vi vinner valget, sier Sivertsen til Motor.

– Hvordan skal veiprising i så fall fungere?

– Vi ser for oss et system hvor vi priser ulikt avhengig av type bil, tid på døgnet og sted. Men det må finnes gode løsninger som ivaretar hensynet til personvern, sier Sivertsen.

Sjekk Motor-testen: En av disse små-SUV'ene ble årets bil

Også Venstre vil utrede

Senterpartiet vurderer veiprising først og fremst i sentrale strøk. Motor har spurt transportpolitisk talskvinne Janne Sjelmo Nordås om detaljer, men hun har ikke besvart Motors henvendelser.

En gjennomgang NAF og Motor har gjort av partiprogrammene for kommende fireårsperiode viser at også Venstre vurderer veiprising.

– Venstre vil utrede muligheten for bruk av lokal medfinansiering av store infrastrukturprosjekter som parkeringsavgift, drivstoffavgift, veiprising og bompenger, heter det i Venstres nye program.

SV, Høyre, KrF. Miljøpartiet De Grønne og Frp nevner ikke veiprising i sine program.

På tur til Kongens by? Vi har testet fem gode hoteller

NAF-glede

Ifølge Transportøkonomisk institutt finnes allerede den teknologiske løsningen for å innføre veiprising. Det installeres en liten maskin i kjøretøyene som viser hvor og når de brukes. Systemet er blant annet i bruk i Østerrike og Tyskland, hvor tunge kjøretøy betaler for kjørt distanse på en del veier.

Signalene fra Ap, Sp og delvis Venstre gleder NAF, som lenge har ønsket innføring av veiprising.

– Vi er glade for signalene, spesielt fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. NAF håper på stortingsflertall for utredning av veiprising, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

NAF ønsker å erstatte de fleste av dagens bilrelaterte skatter og avgifter med veiprising.

– Drivstoffavgiftene og bompengeinnkreving er gammeldags og urettferdig. NAF ønsker en modell som er knyttet til hva du kjører, hvor du kjører og når du kjører. I distriktene skal det koste mindre å bruke dieselbil enn i byene, hvor det finnes alternativer og hvor det er mer kø og utfordringer med luftkvaliteten, sier Inger Elisabeth Sagedal.