TAKSTØKNING: I dag koster det 14 kroner å passere bomringen i Kristiansand. Snart blir det mye dyrere. Foto: Geir Røed

Nå dobles antall bomringer rundt byene:

Får bom-regning på 170 milliarder for bypakkene

I dag er det 11 bomringer rundt norske byer. Snart er det mer enn dobbelt så mange. Norske bilister får en bomring-regning på 170 milliarder kroner. Regjeringen har ikke oversikt over omfanget.

Publisert Sist oppdatert

For noen få år siden var det bomringer nesten bare i de største byene i Norge.

Nå eskalerer antallet bomringer i høyt tempo.

Les også: «Vi må skrote systemet med veibruksavgift og bompenger»

– Det diskuteres bypakker i nesten alle byområder i Norge. Mange byer ser behov for å bedre fremkommeligheten og regulere trafikken, sier Åge Jensen, avdelingsdirektør for brukerfinansiering i Vegdirektoratet.

Og det må byene gjøre med bompenger. Bilistene må betale den største delen av regningen. Staten bidrar bare i mindre grad.

Bomringer utvides

Motor har gått grundig gjennom alle bypakkene og alle planene for bypakker i Norge. Oversikten gir et unikt samlet bilde av bomring-situasjonen.

Samferdselsdepartementet har selv ingen komplett oversikt.

Bomringer har omlag 30 års historie i Norge. Siden 1980-tallet har det vært bomringer i storbyene. Senere kom det bomringer i noen få mellomstore og mindre byer.

Men nå eksploderer det.

De siste par årene har det blitt etablert fire nye bomringer. I 2015 i Bodø, i 2016 i Harstad, Førde og Grenland.

Dessuten blir eksisterende bomringer i storbyene utvidet – med kraftige økninger i takstene og mange flere bommer.

Dette gjelder blant annet i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand.

Les også: Oslos nye bompengesatser klare

300 milliarder kroner

Totalt er det akkurat nå bomringer i 11 norske byer. Men det stopper ikke der.

Motors kartlegging viser at det i årene som kommer blir etablert nye bomringer i et titalls norske byer – og om noen år vil det være minst 23 byer og byområder med bomringer.

Dessuten blir bompengeordningen i flere byer ytterligere utvidet igjen. Dette gjelder blant annet i Trondheim.

Ifølge Motors kartlegging skal det brukes nærmere 300 milliarder kroner (296 milliarder kroner) på samferdselsutbygginger i de 23 bypakkene.

Dette inkluderer byer som nylig har fått bypakker, byer hvor bypakkene er eller blir endret, og byer hvor det de kommende årene etableres helt nye bypakker.

170 av de nærmere 300 milliardene skal betales med bompenger. Det gir en bompengeandel på 57 prosent. 

Les også: Nå er det ikke plass til alle takstskiltene i byene

23 bomringer

Fire av bomringene er eller kommer i Nord-Norge: Hammerfest, Tromsø, Harstad og Bodø/Salten.

Fire av bomringene er eller kommer i Midt-Norge: Trondheim, Molde, Ålesund og Ørsta/Volda.

Seks av bomringene er eller kommer på Vestlandet: Førde, Nordhordland (nord for Bergen), Bergen, Haugesund, Stavanger-regionen og Bryne-området.

To av bomringene er eller kommer på Sørlandet: Kristiansand og Arendal/Grimstad

Syv av bomringene er eller kommer på Østlandet: Grenland, Larvik, Tønsberg, Drammensregionen, Hønefoss, Oslo og Akershus og Nedre Glomma (Fredrikstad og Sarpsborg).

Les også: Jubler for Teslas billigbil

Taus statsråd

Motor har i lengre tid forsøkt å få intervju med statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp) om by- og veipakkene. Vi har blant annet sendt ham flere spørsmål på epost. Men statsråden vil ikke stille til intervju.

– Samferdselsministeren har dessverre ikke anledning til å svare på disse spørsmålene – hverken på epost eller telefon, skriver seniorrådgiver Edvard Andersen i Samferdselsdepartementet i en epost til Motor.

Han opplyser at departementet ikke har en komplett oversikt over alle by- og veipakkene.

– Samferdselsdepartementet har ingen egen liste over lokalt arbeid med små bypakker eller veipakker som nå kommer eller er under planlegging, forteller Andersen.

Les også: Den egentlige bompengeregningen