Stavanger
NY PAKKE: Den forrige bypakken har utløpt, og de rundt 20 bomstasjonene blir erstattet av 38 nye i Stavanger-regionen. Foto: Jechstra/Flickr
Sjekk detaljene i din by:

Slik blir bypakken for Stavanger

Dette er hovedpunktene i bypakken for Stavanger-regionen pr august 2017.

Del denne artikkelen

Les også: Dobler antall bomringer rundt norske byer

Den forrige bypakken har utløpt, og de rundt 20 bomstasjonene blir erstattet av 38 nye.

Hva skal bygges?

Drøyt 18 milliarder kroner skal brukes på kollektivtrafikk, samt på prosjekter for syklende og gående, og på særskilte tiltak med miljø og trafikksikkerhet i fokus. 12 milliarder kroner skal brukes på veiutbygginger.

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

30 milliarder kroner. 

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

25 milliarder kroner (83 prosent).

Når starter bompengeinnkrevingen?

I 2018.

Hva blir takstene?

For takstgruppe 1 vil det koste 22 kroner å passere bomstasjonene utenom rushtiden og 44 kroner i rushtiden (kl. 07-09 og 15-17 på hverdager).

For takstgruppe 2 blir satsene henholdsvis 55 og 110 kroner.

Man må betale for inntil 75 passeringer i måneden. Dersom 40 av disse er i rushtiden og 35 utenom rushtiden, vil dette utgjøre 2530 kroner i måneden i bompenger for takstgruppe 1.

Det blir kun enveis innkreving, inn mot sentrum – ikke ut.

Årlige bompengeinntekter er beregnet til 1,6 millioner kroner.

Hvor blir bommene?

Det blir totalt 38 bomstasjoner.

Det blir 11 bommer rundt Stavanger sentrum, 10 bommer rundt Sandnes sentrum, 10 bommer rundt Forus, to bommer rundt Risavika og to bommer rundt Sola lufthavn. Bommene skal utgjøre en ring rundt de fem områdene. I tillegg blir det tre bommer mot Randaberg kommune.

En konsekvensutredning viser at enkelte må betale opp mot 30 000 kroner i året i bompenger.

Se den samlede oversikten over bypakkene her!

Bil på vei og spisestedskilt