NÅ SKAL DU HØRE…: Det mangler sjelden på råd til samferdselsminister Jon Georg Dale – her fra en befaring på nye E16 i høst. Foto: Peter Raaum

Øker fartsgrensene på seks veistrekninger:

Tvang fagetatene i kne etter måneders drakamp

Regjeringen har lovet høyere fartsgrenser og mindre streknings-ATK. Nå har samferdselsminister Jon Georg Dale banket gjennom økte fartsgrenser på seks veistrekninger i strid med fagetatenes råd.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Rådene fra politiet og Vegdirektoratet veier ofte svært tungt når fartsgrensene settes på norske veier. Men ikke denne gangen…

Fremskrittspartiets kamp for høyere fartsgrenser og fagetatenes ønske om å beholde dem på dagens nivåer, har spisset seg til gjennom sommeren og høsten.

I flere omganger har departementet bedt Vegdirektoratet vurdere strekninger hvor farten kan heves, og i august igangsatte departementet en høring med seks dagers svarfrist.

Bare på én av de seks strekningene statsråd Dale ville ha vurdert, fikk han støtte fra fagetater og lokale myndigheter. Fem uker etter avsluttet høring kom beskjeden om at fartsgrensen «omgående» skulle skiltes opp også på de fem andre strekningene.

Instruksen kom selv om Statens vegvesen/Vegdirektoratet, lokale myndigheter, Trygg Trafikk og politiet (på to av strekningene) hadde til dels kraftige advarsler.

Samferdselsdepartementet har ikke svart Motors henvendelse om saken.

Les også: Bompenger skal dekke 66 prosent av E18-regningen

– Noe helt nytt

Men beslutningen vekker oppsikt hos opposisjonen på Stortinget.

– Dette er spørsmål som tidligere ikke har vært politisert, verken nivået på fartsgrenser eller bruken av fotobokser eller streknings-ATK. Vi har alltid hatt en arbeidsfordeling der dette er noe politiet og vegvesenet tar seg av. Fartsgrensene er det fagfolk som har definert, ut fra veiens tilstand og beskaffenhet og kvalitet, sier Sverre Myrli (Ap) til Motor.

Etter tre perioder i samferdselskomiteen i sine drøye 18 år på Stortinget mener han det regjeringen nå gjør, er noe helt nytt:

– Uansett om det har vært Brundtland eller Willoch eller Jagland eller Bondevik eller Stoltenberg: Dette har tidligere ikke vært politiske spørsmål. Vegvesenet og politiet har håndtert det, fordi det er de som kan dette. Dette er en ny situasjon. Det er veldig rart. Og jeg vil si: Uansvarlig.

Les også: Liten interesse for å kreve inn bompenger

KRITISK: – – Dette er spørsmål som tidligere ikke har vært politisert, sier Sverre Myrli (Ap) i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Foto: Bernt Sønvisen

Argumenter i fleng

På tre punkter i Granavolden-erklæringen varslet regjeringen at dette temaet skulle høyt på agendaen, og statsråd Dale har holdt fyr på kjelen. 

I juni kom beskjeden fra departementet om at minst tre strekninger skulle skiltes opp – og den ene skulle være E18 i Østfold, der det lokale Frp-laget har argumentert iherdig for høyere fart. Et notat fra Indre Østfold Frp om saken har gått som vedlegg i departementets korrespondanse til fagetatene.

Prosessen har hatt et visst preg av mild tvang:

I et brev fra en seniorrådgiver i departementet til Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, heter det blant at politisk ledelse har bedt om vurdering av oppskilting av fartsgrensen på strekningen gjennom Østfold. «Trenger du argumenter?», spør seniorrådgiveren – før hun lister opp tre punkter som er til forveksling lik argumentasjonen i notatet fra Indre Østfold Frp.

Men det er ikke mangel på argumenter som preger dialogen.

Det er mangel på enighet.

Les også: Sliter med å bruke opp NTP-milliardene

Ba om vurdering

Dales grep er så uvanlig at Trafikksikkerhetsseksjonen ba Juridisk seksjon i Vegdirektoratet vurdere departementets adgang til å instruere Statens vegvesen til å treffe vedtak om økte fartsgrenser.

Svaret er kanskje ikke opplagt, selv om hovedregelen i forvaltningsretten er at et departement har instruksjonsmyndighet overfor sine fagetater.

I vurderingen heter det blant annet:

«Av korrespondansen mellom Vegdirektoratet og departementet fremgår det at en økning av fartsgrensen (…) vil stride mot Vegvesenets faglige anbefalinger», men «en eventuell instruks er gyldig selv om den går på tvers av Vegvesenets egne faglige vurderinger». (…) «Det legges til grunn at Vegdirektoratet og regionvegkontorene har særlig fagkompetanse til å vurdere behovet for, og konsekvensene av, et vedtak om endring av fartsgrenser».

Konklusjonen til etatens egne jurister er likevel klar:

«Etter vår oppfatning er imidlertid ikke den særlige fagkompetansen som Vegvesenet innehar et tilstrekkelig holdepunkt for å fravike hovedregelen om at departementet har instruksjonsmyndighet».

FIKK SVAR: Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. Foto: Knut Opeide

«Tett på»

Guro Ranes i Statens vegvesen bekrefter at man ba juridisk seksjon om en betenkning, men legger til at konklusjonen var som de ventet.

– Det som var annerledes i denne saken var at departementet var så tett på, men ikke noe annet. Vi har godkjente fartsgrensekriterier i Norge som det er stor enighet om. Det har vært bred konsensus om retningen i trafikksikkerhetsarbeidet i lang tid. Og noen enkeltsaker endrer ikke på det, sier Ranes til Motor.

– Men synes du departementets engasjement var uproblematisk?

– Det vil jeg ikke mene noe om.

Les også: Nå ville bomringens «far» sagt nei til bompenger

– Hva er trygt?

18. oktober ble drakampen avsluttet, med et endelig vedtak i Vegdirektoratet om heving av fartsgrenser – i tråd med statsrådens instrukser.

Fartsgrenseendringene skal evalueres etter ett og tre år.

Ap-veteran Sverre Myrli kjører ofte på en av de strekningene hvor 90-grensen nå er løftet til 100, mot Vegdirektoratets tilrådning.

– Når jeg nå kjører på E16 fra Nes til Kløfta skjer det på en vei hvor fartsgrensen er satt opp fra 90 til 100. Og da tenker jeg: Her har politi og vegvesen sagt det bør være 90 km/t. Og så har samferdselsminister Dale bestemt at det skal være 100. Er det da trygt å kjøre i 100, eller burde fartsgrensen vært 90? Hvorfor har vi fagetatene hvis vi ikke hører på dem i slike spørsmål?

Hans partikollega Kirsti Leirtrø mener statsråden påtar seg et betydelig ansvar.

– Skjer det noe på disse strekningene som følge av høyere fart, så er det faktisk et ansvar som statsråden har, sier Leirtrø.

Les også: Advarer Siv om norske elbil-fordeler

Høyere fart

Dette er de seks strekningene hvor farten nå er satt opp:

  • E18 Østfold, Marker kommune: En strekning på 0,6 kilometer er skiltet opp fra 70 km/t til 90 km/t, mens en annen strekning på 1,5 kilometer er skiltet opp fra 70 km/t til 80 km/t.

  • Riksvei 80 Nordland, Bodø kommune: Oppskilting fra 70 til 80 km/t.

  • E136 Møre og Romsdal, Ålesund kommune: En strekning på 4,1 kilometer er skiltet opp fra 70 km/t til 80 km/t.

  • E16 Kløfta-Kongsvinger: Strekningen Kløfta-Nybakk er skiltet opp fra 90 km/t til 100 km/t, og strekningen Slomarka-Kongsvinger er skiltet opp fra 90 km/t til 100 km/t.

  • E18 Vinterbro i Akershus til Østfold grense: Deler av strekningen er skiltet opp fra 70 km/t til 80 km/t.

  • E6 i Gudbrandsdalen: Det er skiltet opp fra 80 km/t til 90 km/t i Hundorptunnelen og Teigkamptunnelen.