PROVOSERT LESER: Motor-leseren oppfordrer Ida Krag i Bilimportørenes Landsforening til å introdusere en forbruksverdi for «praktisk bruk». Bildet er fra rekkeviddetesten sommeren 2021.

Debatt om rekkeviddetest:

– Hva en bil yter ved praktisk bruk, er det som er relevant for de fleste av oss

– Ida Krag synes ikke å ha forstått at det er hva elektriske biler yter i praksis som er av interesse – ikke hva som er en «papir-verdi» i en salgsbrosjyre, skriver Henning Olav Bongard.

Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg. Innholdet gir uttrykk for innsenderens meninger. Ønsker du å sende et leserinnlegg til Motor? Send til redaksjonen@motor.no

Man blir jo LITT provosert!

Uttalelsene til Ida Krag i Bilimportørenes Landsforening er, i beste fall, en dårlig kamuflert dobbeltkommunikasjon. Hun fremhever at bilforhandlere gjør alt hva de kan for å beholde et troverdig og godt kundeforhold, som skal vare over tid.

Samtidig sier hun at «nytte-verdien» av NAFs arbeid med rekkevidde kun er et uttrykk for spesifikk kjøring, én spesiell rute, én spesiell dag? Følgelig er ikke dette en form for relevant folkeopplysning, men må heller anses som et godt forsøk.

Ida Krag synes ikke å ha forstått at det er hva elektriske biler yter i praksis som er av interesse – ikke hva som er en «papir-verdi» i en salgsbrosjyre.

Altfor mange – nesten alle jeg vet om – er skuffet over elektriske bilers rekkevidde om vinteren. Det er jo helt naturlig at den blir begrenset.

Vi lærte vel alle på skolen om atomenes egenskaper i ulike temperaturer: Elektroner beveger seg lettere i varme enn i kulde! Hvorfor kan ikke Ida Krag bruke energien sin på å formidle hva disse test-begrepene som bilene testes etter, faktisk står for?

Måltallene til WLTP er jo riktige nok, de – men da må jo rammebetingelsene som WLTP setter, også bli nevnt? For eksempel er hastigheten ved testene satt til 47,5 kilometer i timen. Og at det er sommer (varmt) når det testes. Er det da egentlig noe rart at rekkevidden på min bil blir langt mindre når jeg kjører med en snitthastighet på 80 km/h? Og i 5 grader pluss?

Nettopp med dette bakteppet er det helt forunderlig at hun uttaler det hun gjør: At verdien av NAFs arbeid med praktiske målinger er kun av akademisk interesse. Det er jo helt feil. Hva en bil yter ved/under praktisk bruk, er det som er relevant for de fleste av oss som kjører bil!

Det er derfor sørgelig at en representant for Bilimportørenes Landsforening søker å diskreditere og dermed redusere verdien av slike tester.

Ida Krag bør heller introdusere til sine medlemmer en «Praktisk bruk»-forbruksverdi for biler som selges i Norge – annerledeslandet. Det hadde gitt bilkjøpere en størrelse forståelse for praktisk bruk av sine elektriske kjøretøy, og dermed et bedre grunnlag for tillit mellom selger og kjøper.

Lykke til med testen, NAF, og vis hva disse bilene er gode for!