HUSK Å MÅKE: Det kan vanke både bot og fengselsstraff om du kjører bil med dårlig sikt. Foto: Ole Berg Rusten, NTB
HUSK Å MÅKE: Det kan vanke både bot og fengselsstraff om du kjører bil med dårlig sikt. Foto: Ole Berg Rusten, NTB

Motors store bøteguide:

Så lenge mister du førerkortet for andre regelbrudd

Ved uvettige forbikjøringer kan førerkortet inndras for opptil ett år. Dersom du feier over fotgjengerfeltet og holder på å kjøre på noen, mister du normalt førerkortet for minst seks måneder.

Publisert Sist oppdatert

Motor har dukket ned i forskriften for inndragning av førerkort og sett på hva som skal til før man mister førerkortet.

For råkjøring er det konkrete grenser.

Men for andre lovbrudd, som uvettig kjøring og brudd på vikepliktsreglene, er det ikke like lett å ha klare grenser.

Les også: Her er de 25 fotoboksene som tar flest råkjørere

Lenger når det er glatt

Derfor skriver myndighetene at førerkortet inndras både når det skjer en alvorlig ulykke, eller det er stor risiko for at en ulykke kunne ha skjedd.

I forskriften listes det opp en rekke eksempler på når man får inndratt førerkortet, og hvor lenge.

«Oversikten gjelder ved gunstige kjøreforhold. Er det glatt eller andre forhold som gjør kjøreforholdene vanskelig, risikerer man enda lengre inndragning enn nevnt under», heter det i forskriften.

Husk at i tillegg til inndragning av førerkort, får man bøter og prikker i førerkortet, og i alvorlige tilfeller også fengselsstraff – betinget eller ubetinget. Hvor lang fengselsstraff man får varierer. 

Så lenge mister du førerkortet ved disse alvorlige lovbruddene:

 • Blir man dømt for uaktsom kjøring etter en dødsulykke mister man normalt førerkortet for en periode på ett-tre år. Ved uaktsomt drap i trafikken mister man førerkortet normalt for minst tre år, og i grove tilfeller for alltid.
 • Ved forbikjøring hvor risikoen for ulykke har vært stor, eller en alvorlig ulykke har skjedd, mister man normalt førerkortet for 9-12 måneder.
 • Ved særlig hensynsløs og aggressiv kjøring mister man normalt førerkortet for 9-12 måneder.
 • Ved brudd på vikeplikt eller ved påkjøring bakfra, hvor risikoen for ulykke har vært stor, eller en alvorlig ulykke har skjedd, mister man normalt førerkortet for tre-seks måneder.
 • Ved grove utforkjøringer mister man normalt førerkortet for seks-12 måneder.
 • Ved kjøring på rødt lys, hvor risikoen for ulykke har vært stor, eller en alvorlig ulykke har skjedd, mister man normalt førerkortet for minst seks måneder. Man kan miste førerkortet for inntil seks måneder i mindre alvorlige tilfeller av kjøring på rødt lys.
 • Ved brudd på vikeplikt i fotgjengerfelt, hvor risikoen for ulykke har vært stor, eller en alvorlig ulykke har skjedd, mister man normalt førerkortet for minst seks måneder.
 • Ved kjøring mot påbudt kjøreretning i rundkjøring, hvor risikoen for ulykke har vært stor, eller en alvorlig ulykke har skjedd, mister man normalt førerkortet for minst tre måneder.
 • Man mister også førerkortet dersom man ikke har nok avstand til forankjørende.

For lette kjøretøy (under 3,5 tonn) er dette grensene:

Dersom tidsavstanden er under et halvt sekund, mister man normalt førerkortet for en periode på tre-seks måneder. Dersom tidsavstanden er under 29 hundredeler, mister man førerkortet for minst seks måneder.

For tyngre kjøretøy (over 3,5 tonn) er dette grensene:

 • Under ett sekund tidsavstand: Inndragning i tre-seks måneder. Under 49 hundredeler: Inndragning i minst seks måneder.
 • Sovner man bak rattet risikerer man å miste førerkortet for minst seks måneder.
 • Kjører man med for dårlig sikt på grunn av snø, is eller lignende, kan man miste førerkortet for minst tre måneder.

Ny førerprøve

Er bruk av mobiltelefon eller lydanlegget medvirkende årsak til uhell, er det skjerpende for inndragningsperioden.

Mister man førerkortet for inntil seks måneder, slipper man normalt å ta ny førerprøve. Minster man førerkortet for mer enn seks måneder må man normalt ta ny førerprøve.

(Kilde: Lovdata, vil du lese hele forskriften, finner du den her (ekstern link).

Se de andre artiklene om dette:

Slik straffes vi i trafikken

Så mye koster råkjøringen

Så mye koster andre trafikklovbrudd

Så mange prikker får du

Så lenge mister du førerkortet for råkjøring

Så lenge varer «subsidiær» fengselsstraff

Disse bøtene risikerer du ved fyllekjøring