STRAFFEGUIDE: Hvor mye koster det egentlig å bli tatt av politiet for brudd på trafikkreglene? Motors store straffeguide har svarene. Foto: Jan T. Espedal/Aftenposten

Motors oversikt over straff i trafikken:

Så fort ryker tusenlappene

Vinteren slipper taket, veien blir bare – og mange fristes til å kjøre for fort, eller vi bryter andre trafikkregler. Men hva er straffen? Her er Motors store straffeguide.

Publisert Sist oppdatert

Hvor mye koster det å bryte trafikkreglene?

Det korte svaret er: Mye penger!

I tillegg kommer de alvorlige konsekvensene lovbruddet får for både deg og dine medtrafikanter, ikke minst de myke trafikantene – og de små trafikantene.

Det lange svaret finner du her – i Motors store straffeguide for lovbrudd i trafikken.

Vi har samlet informasjon fra politiet, vegvesenet, domstolene og Lovdata – og kan her presentere svært mye informasjon om hvordan de vanligste og noen av de mer sjeldne lovbruddene i trafikken straffes.

Det er mye man kan straffes for. Oversikten er derfor ikke komplett. Men den er likevel omfattende, og i tillegg til å være informativ kan den også virke avskrekkende.

Oversikten gjelder for øvrig først og fremst bilister av privatbiler. Her har vi ikke tatt med hva syklister, gående og andre kan straffes med.

Les også: To bestselgere og én vinner i stor elbil-duell

Gebyr, bot, forelegg

Trykker du litt for hardt på gasspedalen – bevisst eller ubevisst – ryker tusenlappene fort. Det samme gjør de dersom du tar sjansen på å kjøre på rødt lys.

Vegtrafikklovgivningen har mange lover, regler og forskrifter. Du kan få gebyr, bot og forenklet forelegg, du kan miste førerkortet både for flere måneder og flere år – og for de mest alvorlige trafikklovbruddene må sone i fengsel.

Les også: Denne dommen gir deg bedre rettigheter

Fengsel

Gebyr gis for blant annet feilparkering og manglende bilbelte.

Bot – eller forenklet forelegg – gis for råkjøring og andre trafikkovertredelser som kjøring på rødt lys. Vedtar man et forenklet forelegg der og da, slipper man politianmeldelse, og forelegget blir ikke registrert i bøteregisteret slik at det kan skape problemer for deg senere.

Men kjører man altfor fort, eller trafikkovertredelsene fører til fare for ulykke, ryker også førerkortet –  og man risikerer også fengsel.

Fyllekjøring ender som hovedregel alltid med fengsel.

Les også: Her er de 25 fotoboksene som tar flest råkjørere

Fart og farlig oppførsel

Og i tillegg til bot, forelegg, gebyr, førerkortbeslag og kanskje også fengsel – kommer risikoen for regress fra forsikringsselskap og andre erstatningskrav.

Dessuten er det jo slik at både fart og hensynsløs adferd dreper og lemlester. I Utrykningspolitiets tilstandsanalyse fra 2017 heter det at høy fart er hovedårsak til hele 25 prosent av dødsulykkene på veiene våre.

Altfor mange har også en aggressiv og farlig trafikkatferd. Årlig får 7-8000 bilførere forenklet forelegg for farlig oppførsel i trafikken, ifølge UP.

I underkant av 1000 bilførere oppfører seg så farlig at de får enda strengere reaksjon, som betyr førerkortbeslag og/eller fengsel.

Her er lenker til utdypende artikler om straffenivået:

Så mye koster råkjøringen

Så mye koster andre trafikklovbrudd

Så mange prikker får du

Så lenge mister du førerkortet for råkjøring

Så lenge mister du førerkortet for andre brudd

Så lenge varer «subsidiær» fengselsstraff

Disse bøtene risikerer du ved fyllekjøring