KRAFTIG NEDGANG: I 2016 bulket vi betydelig mindre enn foregående år. Nytt sikkerhetsutstyr som nødbrems og ryggekameraer redder oss fra mange smeller. Foto: Rune Korsvoll
KRAFTIG NEDGANG: I 2016 bulket vi betydelig mindre enn foregående år. Nytt sikkerhetsutstyr som nødbrems og ryggekameraer redder oss fra mange smeller. Foto: Rune Korsvoll

NÅ BULKER VI MINDRE

Norske bilister krasjet for 5,6 milliarder i fjor

I fjor krasjet norske bilister for over 5,6 milliarder kroner. Totalt smalt det 297.615 ganger i trafikken. Tallet høres høyt ut, men er egentlig en gladmelding, siden tilsvarende tall i 2015 var 343.863 kollisjoner og bulker.

Publisert Sist oppdatert

Det er ferske tall fra de norske forsikringsselskapene som viser hvor ofte det smalt og hvor store utbetalinger forsikringsselskapene hadde i forbindelse med disse uhellene.

Mest vanlig er såkalte eneulykker som for eksempel utforkjøringer, der bare en bil er innblandet. Disse sto alene for 75.742 skader.

På en «god» andreplass kommer påkjørsler av parkerte kjøretøy med 51.891 skader.

Norges største test: Dette er sommerdekkene du bør velge!

Mest vanlig er såkalte eneulykker som for eksempel utforkjøringer, der bare en bil er innblandet. Disse sto alene for 75.742 skader.På en ”god” andreplass kommer påkjørsler av parkerte kjøretøy med 51.891 skader.

På en «god» andreplass kommer påkjørsler av parkerte kjøretøy med 51.891 skader.

Les også: Vi har testet Årets bil i Europa!

 

– Det er helt klart en gledelig utvikling når vi ser nedgangen i antall skader meldt til forsikringsselskapene. Dette kan ha flere årsaker, men vi tror at vi nå kan se resultater av det sikkerhetsutstyret som nye biler nå utstyres med, sier Stine Neverdal (bildet), kommunikasjonssjef i Finans Norge, organisasjonen som henter inn data fra forsikringsselskapene og samler dem i en skadestatistikk.

– Ryggesensorer, antiskrens-system, ryggekameraer, automatisk nødbrems i by og så videre er med på å forhindre skader når du som sjåfør ikke strekker til, sier Neverdal.

Les også: Finansministeren gjør disse bilene til et kupp

– Vi tror nok også at værforholdene sist vinter har hatt en positiv innvirkning på antall skader. I de fleste områdene der det bor mye folk i Norge, var den en relativt fin vinter med gode kjøreforhold i 2016, sier Neverdal, som ikke kan love billigere forsikring som følge av færre skader.

– For det første er det ikke Finans Norge, men de enkelte forsikringsselskapene som fastsetter premien til bileierne. For det andre har ikke de totale erstatningsbeløpene i 2016 gått ned like mye som antall skader. Dette henger sammen med at hver skade er blitt dyrere og at mer må repareres. Etter en kollisjon må ofte både kollisjonsputer og beltestrammere skiftes, i tillegg til at utvendige skader på bilen må utbedres.

Les også: Lite søvn firedobler ulykkesrisikoen

Ser vi på de totale erstatningsutbetalingene var disse i overkant av 5,9 milliarder kroner i 2015, mens det sank til litt over 5,6 milliarder i 2016. Tallene gjelder materielle skader meldt til forsikringsselskapene.

Småskader som bileierne reparerer for egen regning, er ikke med i statistikken. Heller ikke personskader.

Her er tallene siste tre år

År Antall krasj Utbetalinger i kroner 2016 297.615 5.624.232.000 2015 343.863 5.943.939.000 2014 335.059 6.076.284.000