ANALYSESJEF: Øystein Berge i COWI. Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim, COWI

Ny analyse om selvkjøring:

«Å se inn i fremtiden er ikke lett. Vi pleier å ta feil»

Nå snurrer de første selvkjørende bussene rundt i Oslo. Men kan selvkjørende transport være hele svaret på transportutfordringene i hovedstaden? Den første omfattende analysen tyder på at svaret er nei.

Publisert Sist oppdatert

På oppdrag fra Ruter har analyseselskapene COWI og PVT i et år kalkulert hvordan selvkjørende kjøretøy vil kunne påvirke transporten i stor-Oslo.

– Å se inn i fremtiden er ikke lett. Vi pleier å ta feil, innledet COWIs prosjektleder Øystein Berge og henviste til en legendarisk byplananalyse hvor 12 felts motorvei gjennom Oslo sentrum skulle løse alle problemer.

I følge Berge inneholder analysen «de mest kompliserte modellene som er gjort på dette».

Les også: «Selvkjørende biler har mange negative effekter for samfunnet»

Må ha samkjøring

Men det er noen nøkkelpremisser som gjør at denne analysen av selvkjøring trolig har begrenset verdi: Privatbilismen er fjernet og samkjøringer er satt i system.

Som Øystein Berge sier det:

– Uten samkjøring finner vi ikke noen positive effekter. Selvkjøring er først og fremst bra hvis vi får til samkjøring gjennom dette systemet.

Og blant etablerte samkjøringsløsninger finnes jo allerede ting som buss, trikk og bane.

Dessuten:

Hvis dagens kollektivbrukere går over til selvkjøring uten samkjøring, ville hele transportssystemet kollapse fullstendig.

Les også: Slik ser en selvkjørende Volvo

Overflødige

Så med disse poengene som utgangspunkt presenterte COWI noen hovedfunn:

  • I samtlige av de undersøkte scenarioene vil bilflåten kunne reduseres med mellom 84 og 93 prosent.

  • Dersom alle i Oslo og Akershus deler kjøretøy og benytter samkjøring vil 7 prosent av dagens bilpark være tilstrekkelig for å dekke alle reiser i rushtrafikken. Med andre ord blir 93 prosent av kjøretøyene i bilparken vår overflødige.

  • Scenarioet som gir størst trafikkreduksjon er når kollektivbrukere fortsetter å benytte kollektivtransport mens privatbilister går over til samkjøring. Det vil gi 14 prosent reduksjon i trafikken.

  • Derimot vil trafikkvolumet øke med 97 prosent dersom alle som i dag kjører privatbil og alle som reiser kollektivt går over til bildeling uten samkjøring.

  • Dersom den samme gruppen benytter samkjøring vil trafikkmengden øke med 31 prosent.

  • Hvis dagens kollektivbrukere gikk over til tjenestebaserte systemer med samkjøring, ville reisetiden blitt redusert med 11 minutter i gjennomsnitt.

  • For privatbilister ville gjennomsnittlig reisetid øke med 6 minutter uten samkjøring, og 8 minutter med samkjøring.

Du kan lese hele analysen her (nedlastbar versjon)