LAVERE HASTIGHET: Svenskene setter ned farten på veier uten midtdeler, men i Norge ønsker myndighetene å løfte fartsgrensene. Foto: Geir Olsen

I Sverige går de motsatt vei:

Norge gasser på, Sverige senker fartsgrensene

Samtidig som samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier han vil øke farten blant annet i E6-tunneler med møtende trafikk i motsatt kjørebane, gjør svenskene det motsatte – for å redde liv.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Den norske regjeringen vil at vi skal komme fortere frem. I Sverige er trafikksikkerheten aller viktigst.

– Vi vil ha effektive reiser. Men sikkerheten kommer alltid først, sier Angelica Qarlsin, strategisk planlegger på svenske Trafikverket.

De svenske veimyndighetene senker derfor hastigheten på veier uten midtrekkverk fra 90 til 80 km/t – og går altså stikk motsatt retning av den norske regjeringen.

Les også: Dale skrur opp farten på møteveier

– Effektivt

I Sverige skal de aller fleste veier uten midtrekkverk ikke ha høyere fartsgrense enn 80 km/t.

Unntaket er veier med svært lite trafikk.

– Lavere hastigheter er en effektiv metode for å få færre ulykker og færre drepte, sier Qarlsin i en pressemelding.

Les også: Dette ulykkestallet er historisk

Sparer syv liv årlig

Siden 2008 har Trafikverket justert ned hastighetene, og frem til 2025 vil ca. 4250 kilometer statlig vei få lavere hastighet.

I samme tidsrom vil ca. 1200 kilometer vei få høyere hastighet, fordi disse veiene får høyere sikkerhet.

Svenskene regner med å spare syv liv årlig bare på lavere hastigheter.

– Om du kolliderer i 80 i stedet for 90 km/t minsker risikoen for å omkomme med 40 prosent, heter det i pressemeldingen fra det svenske Trafikverket.

Tidstapet med å kjøre i 80 i stedet for 90 km/t er 50 sekunder per mil, ifølge Statens Vegvesen.

Høyere fart, færre kameraer

I Norge vil samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) både ha høyere fart på motorveier uten midtrekkverk, færrest mulig fartsmålinger og flest mulig firefelts motorveier med fartsgrense på 120 km/t.

I dag har 28 farlige veistrekninger landet rundt gjennomsnittsmåling av fart, hvor du bli fotografert både ved starten og ved slutten av strekningen.

Kjører du for fort får du bot – eller du mister førerkortet.

Dale vedgår at han ofte er litt småirritert bak rattet.

– Når det er gjennomsnittsmåling i tunnelene i Gudbrandsdalen kjører bilistene i 72 km/t i stedet for i 80. Det har jeg selv erfart, har Dale uttalt.

Han kjører ofte E6 gjennom Gudbrandsdalen, på vei mellom hjemplassen på Sunnmøre og statsrådskontoret i Oslo – og mener medbilistene hans bremser unødig ned av frykt for å kjøre over 80

– Men når farten er så lav går nytten ved veien ned, sier samferdselsministeren.

120 km/t på firefelts motorveier er også en av Fremskrittspartiets hjertesaker i samferdselspolitikken.

– Det gir bedre fremkommelighet og økt effektivitet i trafikken, sa Dales nestkommanderende, statssekretær Tommy Skjervold, til VG tidligere i sommer.

Les også: Trepunkts sikkerhetsbelte i 60 år

Flere ulykker, flere drepte

Det er ikke bare svenskene som tenker annerledes enn regjeringen om høyere fart og fartsmåling.

Flere norske fagfolk advarer Dale, Fremskrittspartiet og regjeringen mot å fjerne kameraer og øke fartsgrensene.

Trafikkforsker Rune Elvik ved Transportøkonomisk Institutt viser til at strekningsmåling gir langt færre ulykker, og at høyere hastigheter fører til flere drepte.

Statens Vegvesen har i mange år fortalt om fordelene med fartsmålinger.

– Der farten er høy er strekningsmålinger et godt og effektivt verktøy som gir stor uttelling på trafikksikkerheten. Det er grundig dokumentert. Analyser viser at tallet på drepte og hardt skadde blir halvert på strekninger med gjennomsnittsmålinger. Effekten holder seg dessuten i flere kilometer etter selve fartskontrollsonen, sa Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen til Vegnett tidligere i år.

Allerede i september kan fartsgrensene bli skrudd opp på de seks veistrekningene Jon Georg Dale ønsker høyere fart.

Og innen 1. november må Statens vegvesen og Utrykningspolitiet gi råd om hvordan bruken av gjennomsnittsmåling kan begrenses.

– Kom med forslag til reviderte kriterier og alternative sikringstiltak til erstatning for strekningsmåling, ber Dale om i brevet han har sendt UP og vegvesenet.

Han forbyr også etablering av nye streknings-ATK. Dermed blir det blant annet ikke gjennomsnittsmåling i den nye Ryfylketunnelen, som blir verdens lengste undersjøiske tunnel når den åpner rundt årsskiftet.

Lokale myndigheter på Vestlandet ønsker automatisk trafikkontroll i tunnelen.

Les også: Så mye håver fotoboksene inn

Kattepine

For et sikkerhetstenkende Statens vegvesen er Dales etter hvert mange ønsker en kattepine.

– Vi vil gi departementet forslag og våre råd, sier konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud til Motor.

– Blir det uavhengige råd?

– Det er vår oppgave å komme med faglige, viktige råd. Vårt engasjement for trafikksikkerhet er ikke blitt mindre. Trafikksikkerhet vil vi fortsette med, samtidig som vi håndterer spørsmål og pålegg fra samferdselsdepartementet, sier Grimsrud.

Les også: Her røk 71 førerkort i 2018

Vegvesenet advarer

Da planen om økte fartsgrenser ble kjent for et par uker siden, var trafikksikkerhetsdirektør Guro Ranes raskt ute med å advare mot høyere fartsgrense i møtetunnelene på E6.

– Vår anbefaling er at det ikke skiltes opp, sa Ranes.

Nettstedet Veier 24 meldte dessuten at vegvesenet er faglig uenig i hastighetsøkning på tre av de seks strekningene hvor regjeringen vil øke farten.

Så sent som i 2011 ble hastigheten satt ned på én av de seks strekningene – på E18 øst for Vinterbro.

– Det er fortsatt vår faglige vurdering at det bør være 70 og ikke 80 km/t der. Det er ikke gjort sikkerhetstiltak på strekningen, sier Guro Ranes til Veier 24.