IKKE DØD LIKEVEL? Bosch-sjef Volkmar Denner hevder deres nye teknologi reduserer NOx-utslippene fra dieselmotorer til nivåer langt, langt under EUs nye krav. Foto: Bosch

«Det er en fremtid for diesel»

Har Bosch nå revolusjonert diesel-teknologien?

– Det er en fremtid for diesel. Nå vil vi sette en stopper, en gang for alle, for debatten om diesel-teknologiens død.

Publisert Sist oppdatert

Det sa Volkmar Denner, toppsjef i det tyske industrikonsernet Bosch, da han annonserte et gjennombrudd i utviklingen av forbedret dieselteknologi under selskapets årlige pressekonferanse onsdag.

Bosch hevder å ha utviklet en teknologi som reduserer NOx-utslippene dramatisk – til langt under de utslippsgrensene som er satt av EU fra 2020.

Les også: Bensin-og dieselbiler har fått mest avgiftslette

I følge selskapet er utviklingen et resultat av forbedringer av eksisterende teknologi, og de nye løsningene skal kunne brukes på eksisterende dieselbiler uten at eierne må gjøre store, kostbare investeringer.

NY TEKNOLOGI: Bosch-sjef Volkmar Denner hevder selskapets nye teknologi reduserer NOx-utslippene dramatisk. Foto: Bosch

– Vi flytter grensene for hva man trodde var teknisk mulig. Utstyrt med vår nyeste teknologi vil dieselbiler nå kunne klassifiseres som lavutslippsbiler og samtidig forbli økonomisk overkommelige, hevder Denner.

Dagens EU-krav setter en NOx-grense for blandet kjøring på 168 mg/km og denne skjerpes til 120 mg/km i 2020.

Nå hevder Bosch at biler med den nye teknologien har utslipp helt nede på 13 mg/km på blandet kjøring. Under bykjøring er utslippene nede i 40 mg/km.

Les også: Hva skal jeg nå gjøre med dieselbilen min?

Bosch forklarer utviklingen med forbedringer i innsprøytningsteknologien i kombinasjon med nye luftstyringssystemer og bedre temperaturkontroll. Lave NOx-utslipp skal oppnås uavhengig av værforhold og kjøresituasjon.

MER KOMMER: Kunstig intelligens skal gjøre morgendagens dieselmotor dramatisk forbedret, tror Bosch-sjef Volkmar Denner. Foto: Bosch

Videre hevder Bosch at selskapet skal kunne bruke kunstig intelligens (AI) for å optimalisere dieselmotoren ytterligere. Målet er å utvikle en forbrenningsmotor som ikke har noen negativ påvirkning av luften, utover CO2-utslippene.

– Vi tror sterkt at dieselmotoren vil spille en betydelig rolle for fremtidens mobilitetsløsninger. Inntil elektromobilitet får sitt gjennombrudd i massemarkedet tror vi det er behov for disse mest effektive forbrenningsmotorene, sier Denner.

Her kan du lese hele pressemeldingen fra Bosch om den nye teknologien.

Forbrenningsmotorer slipper ut både CO2 og NOx. Mens CO2-utslipp fører til global forurensning, er NOx i større grad et lokalt problem – som gjør skade i tettbygde strøk der biltettheten er størst.

NOx (nitrogenoksider), som er giftig for mennesker ved inhalering, finnes i eksos fra bilmotorer. Eksosgassen er en viktig faktor for dårlig luftkvalitet i byene, og NOx regnes også som den viktigste kilden til sur nedbør.