SKILTJUNGEL I TIGERSTADEN: Slik var det i Oslo før bomringen ble utvidet. Foto: Espen Røst

Sjekk hva som mangler:

Slik er de nye bompengeskiltene

I mange bomstasjoner får du ikke lenger vite hvor mye det koster å passere bommene. Takstskiltene er helt borte i bommene i storbyene.

Publisert Sist oppdatert

I helgen åpnet den kraftig utvidede bomringen i Oslo med til sammen 83 bomstasjoner og nytt takstsystem.

Men hva er prisene?

Det får du ikke lenger vite – i de aller fleste av bommene i byene.

Les også: Tilfeldigheter avgjør om du må betale

Takster langs landeveiene

Vegdirektoratet har utarbeidet en ny mal for skilting av bomstasjoner.

I bomstasjoner langs landeveiene blir det skilting med priser for både personbiler og tunge kjøretøy, som til høyre på bildet.

Det eneste forvarselet før man kommer til bomstasjonen er at det står et lite «Kr»-symbol på skiltene, som til venstre på bildet.

Plass til høyere takster

På hovedveiene i det Vegdirektoratet kaller enkle bomringer, det vil si i bomringer med samme takst i alle bomstasjonene, blir det som hovedregel skilting av prisene ved bomstasjonene.

Disse skiltene har mulighet for å endre takstene, for eksempel i og utenfor rushtid.

Legg merke til at det er plass til tre siffer, slik at man kan ta over 100 kroner per passering uten at skiltene må byttes ut.

Les også: Elbilistene sparer over en milliard i bompenger

Ingen priser i Oslo og Bergen

mindre veier gjennom bomringer med samme takst og på alle bomstasjonene i byer med kompliserte takstsystem blir det ingen opplysninger om takstene.

Det står bare et «Kr»-symbol og en illustrasjon av et videokamera. På mange bomstasjoner blir det bare det lille videokamera-skiltet til høyre på bildet.

Det innebærer at det blant annet i hele Bergen og Oslo ikke blir noen takstopplysninger på skiltene ved bomstasjonene.

I begge disse byene er det differensierte takster avhengig av om man kjører bensinbil, dieselbil eller elbil.

For mye informasjon

Allerede for to år siden fortalte Motor at det vurderes å droppe takstskiltene i mange bomstasjoner. Nå er det vedtatt.

Årsaken til at takstskiltene forsvinner i mange bystrøk er at det ofte er et komplisert trafikkbilde og mye skilting å forholde seg til.

Dessuten er det vanskelig å få plass til takstskiltene.

Med flere ulike takster blir det også så mye informasjon at Vegdirektoratet mener bilistene ikke klarer å oppfatte dem.

– Derfor er det besluttet at takstskilt i byene skal begrenses, skriver kommunikasjonsrådgiver Beate Viktoria Ørbeck i en epost til Motor.

Vegdirektoratet henviser bilistene til bompengeselskapenes nettsider for informasjon om bompengetakstene.

Les også: Slik kutter du bompengebelastningen